Hotărâri de Consiliu Local

Anul 2011 / Anul 2012 / Anul 2013 / Anul 2014 / Anul 2015 / Anul 2016 Anul 2017/ Anul 2018 / Anul 2019 / Anul 2020  / Anul 2021  / Anul 2022

Registrul Hotărârilor de Consiliu Local (click)

Registrul proiectelor de Hotărâri de Consiliu Local (click)

Hotărâri ale Consiliului Local – anul 2022

Bilca, HCL 88 din 21 decembrie 2022

Bilca, HCL 87 din 21 decembrie 2022

Bilca, HCL 86 din 21 decembrie 2022

Bilca, HCL 85 din 21 decembrie 2022

Bilca, HCL 84 din 21 decembrie 2022

Bilca, HCL 83 din 21 decembrie 2022

Bilca, HCL 82 din 21 decembrie 2022

Bilca, HCL 81 din 21 decembrie 2022

Bilca, HCL 80 din 21 decembrie 2022

Bilca, HCL 79 din 21 decembrie 2022

……

Bilca, HCL 63 din 11 octombrie 2022

Bilca, HCL 62 din 11 octombrie 2022

Bilca, HCL 61 din 28 septembrie 2022

Bilca, HCL 60 din 28 septembrie 2022

Bilca, HCL 59 din 28 septembrie 2022

Bilca, HCL 58 din 28 septembrie 2022

Bilca, HCL 57 din 28 septembrie 2022

Bilca, HCL 56 din 28 septembrie 2022

Bilca, HCL 55 din 28 septembrie 2022

Bilca, HCL 54 din 28 septembrie 2022

Bilca, HCL 53 din 28 septembrie 2022

Bilca, HCL 52 din 28 septembrie 2022

Bilca, HCL 51 din 11 august 2022

Bilca, HCL 50 din 11 august 2022

Bilca, HCL 49 din 11 august 2022

Bilca, HCL 48 din 11 august 2022

Bilca, HCL 47 din 28 iulie 2022

Bilca, HCL 46 din 28 iulie 2022

Bilca, HCL 45 din 28 iulie 2022

Bilca, HCL 44 din 28 iulie 2022

Bilca, HCL 43 din 24 iunie 2022

Bilca, HCL 42 din 24 iunie 2022

Bilca, HCL 41 din 24 iunie 2022

Bilca, HCL 40 din 24 iunie 2022

Bilca, HCL 39 din 24 iunie 2022

Bilca, HCL 38 din 24 iunie 2022

Bilca, HCL 37 din 24 iunie 2022

Bilca, HCL 36 din 24 iunie 2022

Bilca, HCL 35 din 24 iunie 2022

Bilca, HCL 34 din 24 iunie 2022

Bilca, HCL 33 din 24 iunie 2022

Bilca, HCL 32 din 16 iunie 2022

Bilca, HCL 31 din 27 mai 2022

Bilca, HCL 30 din 27 mai 2022

Bilca, HCL 29 din 27 mai 2022

Bilca, HCL 28 din 27 mai 2022

Bilca, HCL 27 din 28 aprilie 2022

Bilca, HCL 26 din 28 aprilie 2022

Bilca, HCL 25 din 28 aprilie 2022

Bilca, HCL 24 din 31 martie 2022

Bilca, HCL 23 din 31 martie 2022

Bilca, HCL 22 din 31 martie 2022

Bilca, HCL 21 din 31 martie 2022

Bilca, HCL 20 din 31 martie 2022

Bilca, HCL 19 din 31 martie 2022

Bilca, HCL 18 din 31 martie 2022

Bilca, HCL 17 din 31 martie 2022

Bilca, HCL 16 din 31 martie 2022

Bilca, HCL 15 din 31 martie 2022

Bilca, HCL 14 din 28 febuarie 2022

Bilca, HCL 13 din 28 febuarie 2022

Bilca, HCL 12 din 11 februarie 2022

Bilca, HCL 11 din 11 februarie 2022

Bilca, HCL 10 din 11 februarie 2022

Bilca, HCL 9 din 27 ianuarie 2022

Bilca, HCL 8 din 27 ianuarie 2022

Bilca, HCL 7 din 27 ianuarie 2022

Bilca, HCL 6 din 27 ianuarie 2022

Bilca, HCL 5 din 27 ianuarie 2022

Bilca, HCL 4 din 27 ianuarie 2022

Bilca, HCL 3 din 27 ianuarie 2022

Bilca, HCL 2 din 27 ianuarie 2022

Bilca, HCL 1 din 27 ianuarie 2022