Registrul HCL 2022

Nr.

H.C.L.

Data adoptării

H.C.L.

Conținutul pe scurt al H.C.L. Observații
1 27.01.2022 privind  aprobarea  tarifului pentru colectarea  deseurilor  comunale fractie umeda, sortarea si eliminarea deseurilor  reziduale  in  comuna Bilca ,  judetul  Suceava
2. 27.01.2022   aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local ,în comuna Bilca pentru anul 2022
3 27.01.2022 privind  aprobarea vânzării prin încredintare directă,în condiţiile legii a unui teren în suprafaţă de 800  m.p., ce aparţine domeniului privat al comunei Bilca , judeţul Suceava  
4 27.01.2022 privind  atestarea  apartenentei la domeniul privat  al comunei Bilca  judetul Suceava a trei parcele de teren
5 27.01.2022 privind aprobarea obiectivului de investiţíi „Modernizare alei pietonale ( trotuare si parcare) în  comuna Bilca  ,jud. Suceava”   de la Parohia Adormirea Maicii Domnului nr.1 Bilca  până la Scoala primara nr. 3 Bilca ,  din fonduri locale
6 27.01.2022 privind  aprobarea obiectivului de investiţíi „  Construire si dotare Dispensar  Medical în comuna Bilca, judetul Suceava , prin Programul National de  Constructii  de Interes Public , Subprogramul ,, Unitati Sanitare,,,
7 27.01.2022 privind  aprobarea obiectivului de investiţíi „  Infiintare Statii de reîncarcare pentru vehicule electrice în comuna Bilca , judetul Suceava,, prin Programul  privind reducerea  emisiilor de gaze  cu efect de sera in transporturi , prin promovarea  insfrastructurii  pentru vehicule de transport  rutier nepoluant din punct de vedere energetic
8 27.01.2022 privind  aprobarea obiectivului de investiţíi „  Extindere si dotare la Scoala Gimnaziala George Tofan Bilca ,,
9 27.01.2022 privind  incetarea contractului de concesiune nr. 5370 din 01.09.2017 incheiat ci CMI Suiu Tatiana
10 11.02.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli  pentru anul 2022
11 11.02.2022 privind  modificarea hotararii Consiliului local nr.57 din 22.10.2021 privind aprobarea implementării obiectivului de investiție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DIN COMUNA BILCA, JUDEȚUL SUCEAVA” prin programul Anghel Saligny
12 11.02.2022 privind   participarea in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi si aprobarea investiției

”REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ IN TRANSPORTURI, PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA BILCA, JUDETUL SUCEAVA”

13 28.02.2022 rectificarea  bugetului local de venituri  si cheltuieli pentru luna februarie anul 2022,
14 28.02.2022 privind aprobarea concesionării directe a spațiului cu destinația de cabinet medical pentru medicină de familie
15 31.03.2022 Privind  aprobarea decontarii cheltuielilor  pentru naveta  cadrelor didactice  luna decembrie 2021 , ianuarie  si februarie 2022
16 31.03.2022 Privind revocarea  HCL 56 din 22.10.2021 privind  aprobarea inchirierii  apartamentului  de seviciu de la Bloc posta
17 31.03.2022 Privind abrogarea HCL nr. 55 din 22.10.2022 privind alocarea sumei  de 5000 lei pentru  Cronica Scolara
18 31.03.2022 Privind  implementarea  proiectului ,, Amenajarea  spatiului  de agrement  ,, Parcul Prieteniei  din comuna Bilca
19 31.03.2022 privind aprobarea programului  cu principalele activitati  culturale care se desfasoara  in anul 2022
20 31.03.2022 Privind aprobarea  devizului  general  actualizat ,, Modernizare  alei pietonale  de la Parohia Bilca nr. 1  pina la Scoala nr. 3 Bilca
21 31.03.2022 privind  aprobarea parteneriatului  pentru proiectul ,, Dezvoltare retea inteligenta  de distributie Gaze naturale
22  

31.03.2022

privind aprobarea  cererii de finantare  si a Devizului General  estimativ  a obiectivului  ,, Dezvoltare  retea inteligenta  de distributie  gaze naturale  in comuna Musenita, Bilca, Vicovu de Jos si Vicovu de Sus
23 31.03.2022 privind atestarea  apartenentei la  domeniul privat  a cinci parcele de teren
24 31.03.2022 Privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunile aprilie, mai si iunie 2022
25 28.04.2022 privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli  pentru luna aprilie  2022
26  

28.04.2022

 privind suplimentarea  numarului de asistenti persoanli  ai persoanelor cu handicap grav
27 28.04.2022 privind    aprobarea regulamentului privind organizarea si functionarea  spatiului de agrement Parcul prieteniei
28  

27.05.2022

privind  aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli  pentru anul 2021
29 27.05.2022 privind  aprobarea contului de executie  al bugetului local  de venituri si  cheltuieli pentru  trim. L an 2022
30 27.05.2022 Privind  aprobarea decontarii cheltuielilor  pentru naveta  cadrelor didactice  lunile  martie   si aprilie  2022
31 27.05.2022 Privind aprobarea  numarului si a cuntumului  burselor  pentru anul scolar  2021-2022 pentru elevii  din invatamintul  preuniversitar
32 16.06.2021 privind  atestarea  la domeniului privat al comunei Bilca pentru patru parcele de teren
33 24.06.2022 privind acordul de principiu in vederea  vânzării în condiţiile legii a unei  parcele de teren în suprafaţă de 700 mp , înscris in CF 39673 aparţinând domeniului privat al comunei Bilca, judeţul Suceava,

 

34 24.06.2022 privind acordul de principiu in vederea  vânzării în condiţiile legii a unei  parcele de teren în suprafaţă de 416 mp , înscris in CF 39678 aparţinând domeniului privat al comunei Bilca, judeţul Suceava
35 24.06.2022 privind acordul de principiu in vederea  vânzării în condiţiile legii a unei  parcele de teren în suprafaţă de 2324 mp , înscris in CF 39687 aparţinând domeniului privat al comunei Bilca, judeţul Suceava
36 24.06.2022 privind acordul de principiu in vederea  vânzării în condiţiile legii a unei  parcele de teren în suprafaţă de 1280 mp , înscris in CF 39689 aparţinând domeniului privat al comunei Bilca, judeţul Suceava  

 

37 24.06.2022 privind acordul de principiu in vederea  vânzării în condiţiile legii a unei  parcele de teren în suprafaţă de 167 mp , înscris in CF 39686 aparţinând domeniului privat al comunei Bilca, judeţul Suceava
38 24.06.2022 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna iunie 2022
39 24.06.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ”ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE: PISTĂ DE BICICLETE ÎN COMUNA BILCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, ce va fi depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelurile de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 — Fondul local

 

40 24.06.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII PRIMĂRIEI COMUNEI BILCA,  JUDEȚUL SUCEAVA”, ce va fi depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelurile de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 — Fondul local
41 24.06.2022 privind acordarea avizului Consiliului Local al Comunei Bilca pentru prestarea de servicii funerare de catre S.C.  GOLD ETERNITY S.R.L
42 24.06.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august si septembrie    2022
43 24.06.2022 privind  aprobarea inchirierii apartamentului de la blocul de la Posta
44 28.07.2022 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna iulie 2022
45 28.07.2022 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli la data de 30.06.2022
46 28.07.2022 privind organizarea festivalului folcloric La Hram de Sfinta Marie
47 28.07.2022 privind stabilirea pretului pentru colectarea , transportul , sortarea si valorificarea deseurilor reciclabile  – fractie uscata in comuna Bilca
48 11.08.2022 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna august 2022
49 11.08.2022 Privind aprobarea devizului  general pentru investitia : Extinderea si dotarea la Scoala Gimnaziala George Tofan
50 11.08.2022 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea inceperii investitiei ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Bilca, judetul Suceava – etapa II”,
51 11.08.2022 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna septembrie 2022
52 28.09.2022 Privind majorarea tarifului pentru colectarea,transportul ,sortarea si valorificarea deseurilor-fractie umeda in comuna Bilca
53 28.09.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate  de avizare a lucrarilor de interventii , a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiti ,,Modernizare drumuri comunae din comuna Bilca , judetul Suceava , prin programul Anghel Saligny.
54 28.09.2022 Privind acordul de principiu in vederea vinzarii prin incredintare directa a imobilului Hala Gater  domnului Popescu Isidor Ionel
55 28.09.2022 Privind atestarea la doemniul privat al comunei Bilca  a doua parcele de teren
56 28.09.2022 Privind alocarea unor sume din bugetul local in vederea acordarii unor premii familiilor care aniverseaza  minim 50 de ani de casatorie  neintrerupta
57 28.09.2022 Privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la scoala gimnaziala George Tofan, pentru luna mai si iunie   2022
58 28.09.2022 Privind numirea reprezentantilor Consiliului local al comunei Bilca in consiliul de administratie a Scolii Gimnaziale George Tofan
59 28.09.2022 Privind aprobarea raportului de evaluare pentru parcela de 258 mp , conform Cf 39703 situat in intravilanul comunei Bilca
60 28.09.2022 Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile octombrie,noiembrie si decembrie 2022
61 28.09.2022 Privind corectarea erorii materiale din HCL nr. 59 din 26.10.2021 privind participarea  la programul crestera eficientei energeice a infrastructurii de iluminat public cu investitia ,, Modernizarea sistemului de iluminat  stradal in comuna Bilca
62 11.10.2022 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna octombrie 2022
63 11.10.2022 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna octombrie 2022
64 28.10.2022 Privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli la data de 30.09.2022
65 28.10.2022 Privind revocarea hotararii Consiliului local nr.43 din 24.06.2022 privind aprobarea inchirierii  apartamentului de serviciu de la blocul de la posta
66 28.10.2022 Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului ,,Consolidarea capacitatii scolii gimnaziale George Tofan  de a desfasura activitati didactice prin achizitia de echipamente  dispozitive electronice
67 8.11.2022 Privind aprobarea implementarii proiectului Hub  de serivicii MMSS_SII MMSS, cod MySmis 130963
68 29.11.2022 Privind alocarea sumei de 18.000 lei necesara pentru cadourile elevilor Scolii Gimnaziale George Tofan  cu ocazia  Serbarii Pomului de Craciun
69 29.11.2022 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna noiembrie 2022
70 29.11.2022 Privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la scoala gimnaziala George Tofan, pentru luna septembrie si octombrie  2022
71 29.11.2022 Privind aprobarea obictivului de investitii investitii ,, Modernizarea strazii George Tofan,, prin asfaltare , din fonduri locale
72 29.11.2022 Privind vinzarea prin licitatie publica  a unei parcele de teren in suprafata de 700 mp inscrisa in CF 39673 situata in intravilanul comunei Bilca
73 29.11.2022 Privind vinzarea prin licitatie publica  a unei parcele de teren in suprafata de 700 mp inscrisa in CF 39673 situata in intravilanul comunei Bilca
74

 

29.11.2022 Privind vinzarea prin licitatie publica  a unei parcele de teren in suprafata de 416 mp inscrisa in CF 39678 situata in intravilanul comunei Bilca
75 29.11.2022 Privind vinzarea prin licitatie publica  a unei parcele de teren in suprafata de 1280 mp inscrisa in CF 39689 situata in intravilanul comunei Bilca
76 29.11.2022 Privind vinzarea prin licitatie publica  a unei parcele de teren in suprafata de 167 mp inscrisa in CF 39686 situata in intravilanul comunei Bilca
77 29.11.2022 Privind vinzarea prin licitatie publica  a unei parcele de teren in suprafata de 2324 mp inscrisa in CF 39687 situata in intravilanul comunei Bilca
78 29.11.2022 Privind aprobarea dezmembrarii unui imobil partial intravilan , conform CF 38914 – din domeniul public
79 21.12.2022 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023
80 21.12.2022 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna decembrie 2022
81 21.12.2022 Privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la scoala gimnaziala George Tofan, pentru luna noiembrie 2022
82 21.12.2022 Privind Aprobarea retelei din invatamintul preuniversitar de stat pentru anul 2023-2024 din comuna Bilca, judetul Suceava
83 21.12.2022 Privind modificarea anexelor la Hotararea Consiliului local nr. 54 din 28.09.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate  de avizare a lucrarilor de interventii , a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiti ,,Modernizare drumuri comunae din comuna Bilca , judetul Suceava , prin programul Anghel Saligny.
84 21.12.2022 Privind  aprobarea contului de executie a bugetului  de venituri si cheltuieli  al comunei Bilca la data de 15.12.2022
85 21.12.2022 Privind alegerea  presedintelui de sedinta pentru lunile  ianuarie, februarie si martie 2023
86 21.12.2022 Privind aprobarea  devizului general la proiectul de investitii ,, Modernizarea strazii George Tofan,, prin asfaltare , din fonduri locale
87 21.12.2022 Privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Bilca a unei parcele de teren
88 21.12.2022 Privind aprobarea proiectului Consolidarea si cresterea performantei  energetice a blocului de locuinte in cadrul programului PNRR

 

PROCES VERBAL

Incheiat azi 31.12.2022

 

 

Subsemnata Taciuc Viorica Rodica-secretar general al UAT comuna Bilca,am constatat ca in anul 2022 au fost adoptate un numar de 88 (optzecisiopt )  Hotarari de Consiliu local.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

 

Secretar general al UAT comuna Bilca,

Cons. Juridic Taciuc Viorica Rodica

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support