Registrul dispozițiilor Primarului Comunei Bilca

Nr. dispoziției Data Emiterii Conținutul pe scurt al dispoziției Observații
1 06.01.2021 Dispoziție privind  acoperirea definitivă din escedentul bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare  
2. 12.01.2021 Dispoziție privind stabilirea drepturilor la ajutorul pentru încălzire locuință Hudema Caterina  
3 12.01.2021 Dispoziție privind stabilirea drepturilor la ajutorul pentru încălzire locuință, altele decât cele beneficiare de ajutor social  
4 14.01.2021 Dispoziție privind constituirea comisiei pentru recepția pentru obiectivul de investiții modernizare alei pietonale-fonduri locale  
5 18.01.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social Berculean Daniela  
6 18.01.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social Farcaș Zâna  
7 18.01.2021 Dispoziție privind  modificarea cuantumului ajutor social Pârșaga Floarea  
8 18.01.2021 Dispoziție privind   reluarea dreptului și modificarea cuantumului ajutor social pentru Bogdan Ramona Daniela  
9 19.01.2021 Dispoziție privind  modificarea cuantumului ajutor social Ciobotar Cristina  
10 19.01.2021 Dispoziție privind încetarea drepturilor ajutor social Ciubotariu Roxana Crina  
11 19.01.2021 Dispoziție privind încetarea drepturilor la alocația pentru  Ciubotariu Roxana Crina  
12 20.01.2021 Dispoziție privind   actualizarea listei cu persoanele desemnate, reprezentanți din cadrul primăriei care să facă parte din grupurile de lucru pentru POAD  
13 23.01.2021 Dispoziție privind convocarea consiliului local în ședință ordinară  
14 25.01.2021 Dispoziție privind  modificarea cuantumului de ajutor social pentru Bogdan Stelian Marin  
15 25.01.2021 Dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizației persoanei cu handicap pentru două persoane din comuna Bilca  
16 25.01.2021 Dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizației persoanei cu handicap din comuna Bilca  
17 26.01.2021 Dispoziție privind  stabilirea salariului domnișoarei Motrescu Andreea, asistent personal cu contract individual de muncă al persoanei cu handicap greav-cu însoșitor Motrescu Irimie  
18 26.01.2021 Dispoziție privind  stabilirea salariului doamnei Rusu Ionela Gicuța, asistent personal cu contract individual de muncă al persoanei cu handicap grav- cu însoțitor Rusu Olga  
19 26.01.2021 Dispoziție privind  stabilirea salariului doamnei Coniac Cristina, asistent personal cu contract individual de muncă al persoanei cu handicap grav- cu însoțitor Ungurean Veronica  
20 26.01.2021 Dispoziție privind stabilirea salariului doamnei Ungurean Maria, asistent personal cu contract individual de muncă al persoanei cu handicap grav- cu însoțitor Puha Viorel Emilian  
21 26.01.2021 Dispoziție privind  stabilirea salariului doamnei Savu Viorica, asistent personal cu contract individual de muncă al persoanei cu handicap grav- cu însoțitor Savu Petru Ioan  
22 26.01.2021 Dispoziție privind stabilirea salariului doamnei Bodale Florentina Maria, asistent personal cu contract individual de muncă al persoanei cu handicap grav- cu însoțitor Bodale Eufrozina  
23 26.01.2021 Dispoziție privind stabilirea salariului doamnei Puha Reveca, asistent personal cu contract individual de muncă al persoanei cu handicap grav- cu însoțitor Puha Aurel  
24 27.01.2021 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutor social Farcaș Trifan  
25 27.01.2021 Dispoziție  privind acordarea dreptului la stimulent educațional tichete sociale copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate  
26 02.02.2021 Dispoziție privind modificarea componenței comisiei pentru probleme de apărare  
27 02.02.2021 Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local  
28 12.02.2021 Dispoziție privind  angajarea doamnei Mucea Maria, asistent personal cu CIM al persoanei cu handicap Horodnic Ioan George  
29 12.02.2021 Dispoziție privind  stabilirea dreptului la ajutor social Buraciuc Paulina  
30 16.02.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor social Buraciuc Sorinel  
31 16.02.2021 Dispoziție  privind stabilirea dreptului la ajutor social Pleșca Cătălina Eufrozina  
32 16.02.2021 Dispoziți  privind stabilirea dreptului la alocație Vicovan Maria  
33 16.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Farcaș Dorin  
34 16.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutor social Farcaș Dorin  
35 17.02.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocație Bogdan Mirela  
36 18.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Chifan Constantin  
37 18.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Cojocaru Iulian  
38 18.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Buraciuc Maria Steluța  
39 18.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Bobu Ionel Todirel  
40 18.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Bogdan Maralia  
41 18.02.2021 Dispoziție  privind încetarea dreptului la alocație Farcaș Chifan  
42 18.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru Bobu Gheorghe  
43 18.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Bogdan Stelian Marin  
44 20.02.2021 Dispoziție  privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară  
45 22.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Țărână Elena Lili  
46 23.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Galan Ana Ionela  
47 02.03.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social Puha Mihai  
48 02.03.2021 Dispoziție privind aprobarea listei suplimentare tranșa 3 POAD  
49 03.03.2021 Dispoziție privind aprobarea listei suplimentare pentru distribuirea POAD către persoane aflate în situații deosebite de vulnerabilitate  
50 03.03.2021 Dispoziție privind stabilirea salariilor pentru aparatul de specialitate a primarului comunei Bilca  
51 03.03.2021 Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului comunei Bilca  
52 03.03.2021 Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență pentru o persoană din comuna Bilca  
53 08.03.2021 Dispoziție privind constituirea comisiilor de concurs și soluționare a contestațiilor pentru concursul de ocupare a două posturi vacante  
54 12.03.2021 Dispoziție privind  încetarea CIM a doamnei Rusu Elena Gicuța  
55 12.03.2021 Dispoziție privind încetarea CIM a doamnei Mucea Maria  
56 16.03.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocație pentru Macovei Ciuc Mărioara  
57 18.03.2021 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local Bilca  
58 23.03.2021 Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență a unei persoane din Comuna Bilca  
59 29.03.2021. Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social pentru Farcaș Varvara  
60 29.03.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social pentru Farcaș Trifan  
61 31.03.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru Mihăilă Sorin Adrian  
62 31.03.2021 Dispoziție privind acordarea dreptului la stimulent educațional tichete sociale  
63 05.04.2021 Dispoziție privind angajarea domnului Cârdei Andrei, muncitor în cadrul compartimentului de asistență socială  
64 13.04.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor social Bujdei Zamfira  
65 13.04.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Bobu Ionel Todirel  
66 15.04.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Ursachi Romică-Nisturel  
67 15.04.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocație pentru Ursachi Romică-Nisturel  
68 15.04.2021 Dispoziție privind convocarea în sedință ordinară a comunei Bilca  
69 22.04.2021 Dispoziție privind numirea curatorului Popescu Mirel Nicolae pentru Puha Costel Robert  
70 22.04.2021 Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență  
71 22.04.2021 Dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizației persoanei cu handicap  
72 26.04.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru Puha Tabita  
73 04.05.2021 Dispoziție privind angajarea domnului Crasnean Liviu Pamfil, asistent personal pentru Crasnean Gheorghe  
74 04.05.2021 Dispoziție privind angajarea domnului Cârdei Samuel Constantin asistent personal pentru Cârdei Vasile  
75 04.05.2021 Dispoziție privind încetarea de drept a CIM a domnului Puha Vasile- muncitor 2  
76 13.05.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Poleucă Gheorghe  
77 14.05.2021 Dispoziție privind numirea curatorului Popescu Mirel Nicolai pentru Puha Costel Robert  
78 14.05.2021 Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Cârdei Vasilică  
79 19.05.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor social Bobu Florentina-Coca  
80 19.05.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară  
81 25.05.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație Puha Elena-Lăcrămioara  
82 25.05.2021 Dispoziție privind aprobarea codului de etică și de integritate a funcționarilor publici și personalului contractual  
83 25.05.2021 Dispoziție privind aprobarea regulamentului intern al aparatului de specialitate a primarului  
84 25.05.2021 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutor social Golescu Aristica  
85 17.06.2021 Dispoziție privind constituirea comisiilor de concurs și soluționarea contestațiilor  
86 17.06.2021 Dispoziție privind reluarea activității doamnei Bocea Teodora  
87 17.06.2021 Dispoziție privind convocarea consiliului local în ședință ordinară  
88 22.06.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social Puha Reveca  
89 29.06.2021 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutor social Bogdan Paul Vasilică  
90 29.06.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru Golescu Aristica  
91 29.06.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Pârșaga Floarea  
92 29.06.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social pentru Ciorcan Crenguța  
93 29.06.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru Ciorcan Crenguța  
94 29.06.2021 Dispoziție  privind aprobarea fișei postului asistentului social în cadrul proiectului Dezvoltarea sistemului de asistență socială  
95 02.07.2021 Dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizației persoanei cu handicap  
96 06.07.2021 Dispoziție privind aprobarea planului de servicii pentru Bogdan Aglaia, Bogdan Petru  
97 06.07.2021 Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu ducerea la îndeplinire la Legea 17/2014  
98 06.07.2021 Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu ducerea la îndeplinire OUG 34/2013  
99 19.07.2021 Dispoziție privind angajarea domnului Mihaila Nicușor, muncitor gradație 0  
100 19.07.2021 Dispoziție privind angajarea domnului Rusu Vasile, muncitor gradație 0. Compartiment situații de urgență  
101 20.07.2021 Dispoziție privind rectificarea actului de naștere a numitei Heorhiian Milana, nr 1/04.01.2021  
102 20.07.2021 Dispoziție privind aprobarea planului de servicii pentru Cojocaru Iuliana, Buraciuc Petrea  
103 20.07.2021 Dispoziție privind rectificarea actului de căsătorie a numiților Heorhiian Dmytro și Patsan Alina  
104 20.07.2021 Dispoziție privind rectificarea actului de căsătorie a numiților Puha Cosmin și Țofei Diana  
105 27.07.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Puha Tabita  
106 27.07.2021 Dispoziție privind reluarea plății ajutorului social Bogdan Paul Vasilică  
107 27.07.2021 Dispoziție privind reluarea activității doamnei Cârdei Alina Ana, asistent personal  
108 27.07.2021 Dispoziție privind angajarea doamnei Coniac Ioana Eufrozina  
109 30.07.2021 Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea declarațiilor de avere și de interese  
110 02.08.2021 Dispoziție privind aprobarea planului de servicii Marcu Emanuela Teodora și Marcu Maya  
111 03.08.2021 Dispoziție privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Primăriei Bilca  
112 04.08.2021 Dispoziție  privind încetarea de drept a CIM- Rusu Aurel  
113 04.08.2021 Dispoziție privind constituirea comisiei de disciplină  
114 10.08.2021 Dispoziție privind  stabilirea dreptului de semnătură(specimene de semnătură) în trezorerie  
115 11.08.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social Ursachi Toader  
116 23.08.2021 Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență Savu Claudia Elena  
117 25.08.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară  
118 31.08.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Savu Doruța- Ancuța  
119 31.08.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Țărînă Elena-Lili,  
120 31.08.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru doamna Farcaș Ana  
121 01.09.2021 Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Coneac Cristina-Mihaela  
122 01.09.2021 Dispoziție privind punerea în aplicare a sentinței civile nr 354 din 02.07.2020 a Secției de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Suceava a deciziei numărul 250 din 02.04.2021 și a certificatului de integrare în grad de handicap nr 1874 din 20.04.2021  
123 08.09.2021 Privind  acordarea unui ajutor de urgenta  pentru o persoana  din comuna Bilca in anul 2021  
124 14.09.2021 Privind stabilirea cuantumului indemnizatiei persoanei cu handicap grav din comuna Bilca

 

 
125 15.09.2021 pentru aprobarea Planului de  servicii cu privire la acordarea de prestatii pentru Cirdei Sunamita  
126 20.09.2021 aprobarea listei suplimentare pentru distribuirea  produselor de igienă transa 4  din  cadrul programului POAD  
127 20.09.2021 privind aprobarea listei suplimentare  pentru distribuirea produselor  de igiena transa 3  
128 20.09.2021 pentru alocarea de sume defalcate  din TVA aprobate  prin OUG 97/2021  
129 20.09.2021 modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ursachi Romica Nisturel  
130 21.09.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru Savu Doruta Ancuta  
131 24.09.2021 Privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara  
132 1.10.2021 privind numirea curatorului special Ursachi Adrian    pentru  minorul  Savu Dimitrie   în vederea asistării  lui la încheierea Actului de lichidare a regimului matrimonial in urma decesului  si la dezbaterea succesiunii după  defunctul  lui tata Savu Valentin Ene  
133 1.10.2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta  
134 1.10.2021 privind stabilirea  cuantumului  indemnizatiei persoanei  cu handicap grav din comuna Bilca

 

 

 
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support