Registrul dispozițiilor Primarului Comunei Bilca

Nr. dispoziției Data Emiterii Conținutul pe scurt al dispoziției Observații
1 06.01.2021 Dispoziție privind  acoperirea definitivă din escedentul bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare  
2. 12.01.2021 Dispoziție privind stabilirea drepturilor la ajutorul pentru încălzire locuință Hudema Caterina  
3 12.01.2021 Dispoziție privind stabilirea drepturilor la ajutorul pentru încălzire locuință, altele decât cele beneficiare de ajutor social  
4 14.01.2021 Dispoziție privind constituirea comisiei pentru recepția pentru obiectivul de investiții modernizare alei pietonale-fonduri locale  
5 18.01.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social Berculean Daniela  
6 18.01.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social Farcaș Zâna  
7 18.01.2021 Dispoziție privind  modificarea cuantumului ajutor social Purșaga Floarea  
8 18.01.2021 Dispoziție privind   reluarea dreptului și modificarea cuantumului ajutor social pentru Bogdan Ramona Daniela  
9 19.01.2021 Dispoziție privind  modificarea cuantumului ajutor social Ciobotar Cristina  
10 19.01.2021 Dispoziție privind încetarea drepturilor ajutor social Ciubotariu Roxana Crina  
11 19.01.2021 Dispoziție privind încetarea drepturilor la alocația pentru  Ciubotariu Roxana Crina  
12 20.01.2021 Dispoziție privind   actualizarea listei cu persoanele desemnate, reprezentanți din cadrul primăriei care să facă parte din grupurile de lucru pentru POAD  
13 23.01.2021 Dispoziție privind convocarea consiliului local în ședință ordinară  
14 25.01.2021 Dispoziție privind  modificarea cuantumului de ajutor social pentru Bogdan Stelian Marin  
15 25.01.2021 Dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizației persoanei cu handicap pentru două persoane din comuna Bilca  
16 25.01.2021 Dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizației persoanei cu handicap din comuna Bilca  
17 26.01.2021 Dispoziție privind  stabilirea salariului domnișoarei Motrescu Andreea, asistent personal cu contract individual de muncă al persoanei cu handicap greav-cu însoșitor Motrescu Irimie  
18 26.01.2021 Dispoziție privind  stabilirea salariului doamnei Rusu Ionela Gicuța, asistent personal cu contract individual de muncă al persoanei cu handicap grav- cu însoțitor Rusu Olga  
19 26.01.2021 Dispoziție privind  stabilirea salariului doamnei Coniac Cristina, asistent personal cu contract individual de muncă al persoanei cu handicap grav- cu însoțitor Ungurean Veronica  
20 26.01.2021 Dispoziție privind stabilirea salariului doamnei Ungurean Maria, asistent personal cu contract individual de muncă al persoanei cu handicap grav- cu însoțitor Puha Viorel Emilian  
21 26.01.2021 Dispoziție privind  stabilirea salariului doamnei Savu Viorica, asistent personal cu contract individual de muncă al persoanei cu handicap grav- cu însoțitor Savu Petru Ioan  
22 26.01.2021 Dispoziție privind stabilirea salariului doamnei Bodale Florentina Maria, asistent personal cu contract individual de muncă al persoanei cu handicap grav- cu însoțitor Bodale Eufrozina  
23 26.01.2021 Dispoziție privind stabilirea salariului doamnei Puha Reveca, asistent personal cu contract individual de muncă al persoanei cu handicap grav- cu însoțitor Puha Aurel  
24 27.01.2021 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutor social Farcaș Trifan  
25 27.01.2021 Dispoziție  privind acordarea dreptului la stimulent educațional tichete sociale copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate  
26 02.02.2021 Dispoziție privind modificarea componenței comisiei pentru probleme de apărare  
27 02.02.2021 Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local  
28 12.02.2021 Dispoziție privind  angajarea doamnei Mucea Maria, asistent personal cu CIM al persoanei cu handicap Horodnic Ioan George  
29 12.02.2021 Dispoziție privind  stabilirea dreptului la ajutor social Buraciuc Paulina  
30 16.02.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor social Buraciuc Sorinel  
31 16.02.2021 Dispoziție  privind stabilirea dreptului la ajutor social Pleșca Cătălina Eufrozina  
32 16.02.2021 Dispoziți  privind stabilirea dreptului la alocație Vicovan Maria  
33 16.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Farcaș Dorin  
34 16.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutor social Farcaș Dorin  
35 17.02.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocație Bogdan Mirela  
36 18.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Chifan Constantin  
37 18.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Cojocaru Iulian  
38 18.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Buraciuc Maria Steluța  
39 18.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Bobu Ionel Todirel  
40 18.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Bogdan Maralia  
41 18.02.2021 Dispoziție  privind încetarea dreptului la alocație Farcaș Chifan  
42 18.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru Bobu Gheorghe  
43 18.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Bogdan Stelian Marin  
44 20.02.2021 Dispoziție  privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară  
45 22.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Țărână Elena Lili  
46 23.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Galan Ana Ionela  
47 02.03.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social Puha Mihai  
48 02.03.2021 Dispoziție privind aprobarea listei suplimentare tranșa 3 POAD  
49 03.03.2021 Dispoziție privind aprobarea listei suplimentare pentru distribuirea POAD către persoane aflate în situații deosebite de vulnerabilitate  
50 03.03.2021 Dispoziție privind stabilirea salariilor pentru aparatul de specialitate a primarului comunei Bilca  
51 03.03.2021 Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului comunei Bilca  
52 03.03.2021 Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență pentru o persoană din comuna Bilca  
53 08.03.2021 Dispoziție privind constituirea comisiilor de concurs și soluționare a contestațiilor pentru concursul de ocupare a două posturi vacante  
54 12.03.2021 Dispoziție privind  încetarea CIM a doamnei Rusu Elena Gicuța  
55 12.03.2021 Dispoziție privind încetarea CIM a doamnei Mucea Maria  
56 16.03.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocație pentru Macovei Ciuc Mărioara  
57 18.03.2021 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local Bilca  
58 23.03.2021 Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență a unei persoane din Comuna Bilca  
59 29.03.2021. Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social pentru Farcaș Varvara  
60 29.03.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social pentru Farcaș Trifan  
61 31.03.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru Mihăilă Sorin Adrian  
62 31.03.2021 Dispoziție privind acordarea dreptului la stimulent educațional tichete sociale  
63 05.04.2021 Dispoziție privind angajarea domnului Cârdei Andrei, muncitor în cadrul compartimentului de asistență socială  
64 13.04.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor social Bujdei Zamfira  
65 13.04.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Bobu Ionel Todirel  
66 15.04.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Ursachi Romică-Nisturel  
67 15.04.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocație pentru Ursachi Romică-Nisturel  
68 15.04.2021 Dispoziție privind convocarea în sedință ordinară a comunei Bilca  
69 22.04.2021 Dispoziție privind numirea curatorului Popescu Mirel Nicolae pentru Puha Costel Robert  
70 22.04.2021 Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență  
71 22.04.2021 Dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizației persoanei cu handicap  
72 26.04.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru Puha Tabita  
73 04.05.2021 Dispoziție privind angajarea domnului Crasnean Liviu Pamfil, asistent personal pentru Crasnean Gheorghe  
74 04.05.2021 Dispoziție privind angajarea domnului Cârdei Samuel Constantin asistent personal pentru Cârdei Vasile  
75 04.05.2021 Dispoziție privind încetarea de drept a CIM a domnului Puha Vasile- muncitor 2  
76 13.05.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Poleucă Gheorghe  
77 14.05.2021 Dispoziție privind numirea curatorului Popescu Mirel Nicolai pentru Puha Costel Robert  
78 14.05.2021 Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Cârdei Vasilică  
79 19.05.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor social Bobu Florentina-Coca  
80 19.05.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară  
81 25.05.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație Puha Elena-Lăcrămioara  
82 25.05.2021 Dispoziție privind aprobarea codului de etică și de integritate a funcționarilor publici și personalului contractual  
83 25.05.2021 Dispoziție privind aprobarea regulamentului intern al aparatului de specialitate a primarului  
84 25.05.2021 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutor social Golescu Aristica  
85 17.06.2021 Dispoziție privind constituirea comisiilor de concurs și soluționarea contestațiilor  
86 17.06.2021 Dispoziție privind reluarea activității doamnei Bocea Teodora  
87 17.06.2021 Dispoziție privind convocarea consiliului local în ședință ordinară  
88 22.06.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social Puha Reveca  
89 29.06.2021 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutor social Bogdan Paul Vasilică  
90 29.06.2021 Dispozitie constituirea comisiei  de evaluare in vederea vînzarii  in conditiile legii a unor parcele  de teren apartinind domeniului privat al comunei Bilca

 

 
91 29.06.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Purșaga Floarea  
92 29.06.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social pentru Ciorcan Crenguța  
93 29.06.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru Ciorcan Crenguța  
94 29.06.2021 Dispoziție  privind aprobarea fișei postului asistentului social în cadrul proiectului Dezvoltarea sistemului de asistență socială  
95 02.07.2021 Dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizației persoanei cu handicap  
96 06.07.2021 Dispoziție privind aprobarea planului de servicii pentru Bogdan Aglaia, Bogdan Petru  
97 06.07.2021 Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu ducerea la îndeplinire la Legea 17/2014  
98 06.07.2021 Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu ducerea la îndeplinire OUG 34/2013  
99 19.07.2021 Dispoziție privind angajarea domnului Mihaila Nicușor, muncitor gradație 0  
100 19.07.2021 Dispoziție privind angajarea domnului Rusu Vasile, muncitor gradație 0. Compartiment situații de urgență  
101 20.07.2021 Dispoziție privind rectificarea actului de naștere a numitei Heorhiian Milana, nr 1/04.01.2021  
102 20.07.2021 Dispoziție privind aprobarea planului de servicii pentru Cojocaru Iuliana, Buraciuc Petrea  
103 20.07.2021 Dispoziție privind rectificarea actului de căsătorie a numiților Heorhiian Dmytro și Patsan Alina  
104 20.07.2021 Dispoziție privind rectificarea actului de căsătorie a numiților Puha Cosmin și Țofei Diana  
105 27.07.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Puha Tabita  
106 27.07.2021 Dispoziție privind reluarea plății ajutorului social Bogdan Paul Vasilică  
107 27.07.2021 Dispoziție privind reluarea activității doamnei Cârdei Alina Ana, asistent personal  
108 27.07.2021 Dispoziție privind angajarea doamnei Coniac Ioana Eufrozina  
109 30.07.2021 Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea declarațiilor de avere și de interese  
110 02.08.2021 Dispoziție privind aprobarea planului de servicii Marcu Emanuela Teodora și Marcu Maya  
111 03.08.2021 Dispoziție privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Primăriei Bilca  
112 04.08.2021 Dispoziție  privind încetarea de drept a CIM- Rusu Aurel  
113 04.08.2021 Dispoziție privind constituirea comisiei de disciplină  
114 10.08.2021 Dispoziție privind  stabilirea dreptului de semnătură(specimene de semnătură) în trezorerie  
115 11.08.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social Ursachi Toader  
116 23.08.2021 Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență Savu Claudia Elena  
117 25.08.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară  
118 31.08.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Savu Doruța- Ancuța  
119 31.08.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Țărînă Elena-Lili,  
120 31.08.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru doamna Farcaș Ana  
121 01.09.2021 Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Coneac Cristina-Mihaela  
122 01.09.2021 Dispoziție privind punerea în aplicare a sentinței civile nr 354 din 02.07.2020 a Secției de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Suceava a deciziei numărul 250 din 02.04.2021 și a certificatului de integrare în grad de handicap nr 1874 din 20.04.2021  
123 08.09.2021 Privind  acordarea unui ajutor de urgenta  pentru o persoana  din comuna Bilca in anul 2021  
124 14.09.2021 Privind stabilirea cuantumului indemnizatiei persoanei cu handicap grav din comuna Bilca

 

 
125 15.09.2021 pentru aprobarea Planului de  servicii cu privire la acordarea de prestatii pentru Cirdei Sunamita  
126 20.09.2021 aprobarea listei suplimentare pentru distribuirea  produselor de igienă transa 4  din  cadrul programului POAD  
127 20.09.2021 privind aprobarea listei suplimentare  pentru distribuirea produselor  de igiena transa 3  
128 20.09.2021 pentru alocarea de sume defalcate  din TVA aprobate  prin OUG 97/2021  
129 20.09.2021 modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ursachi Romica Nisturel  
130 21.09.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru Savu Doruta Ancuta  
131 24.09.2021 Privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara  
132 1.10.2021 privind numirea curatorului special Ursachi Adrian    pentru  minorul  Savu Dimitrie   în vederea asistării  lui la încheierea Actului de lichidare a regimului matrimonial in urma decesului  si la dezbaterea succesiunii după  defunctul  lui tata Savu Valentin Ene  
133 1.10.2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta  
134 1.10.2021 privind stabilirea  cuantumului  indemnizatiei persoanei  cu handicap grav din comuna Bilca

 

 

 
135 6.10.2021 Privind convocarea în ședința de îndată a Consiliului Local al comunei Bilca  
136 8.10.2021 Privind acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate  
137 8.10.2021 Privind neacordarea stimulentului educațional, sub formă de tichet social, pentru luna septembrie 2021 pentru titulara Pleșca Cătălina Eufrozina, beneficiar copilul Marcu Maya  
138 8.10.2021 Privind neacordarea stimulentului educațional, sub formă de tichet social, pentru luna septembrie 2021 pentru titularul Cojocaru Iulian, beneficiar copilul Cojocaru Ionuț  
139 11.10.2021 Privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru d-l Cuciurean Gheorghe  
140 11.10.2021 Privind modificarea cuantumului ASF pentru d-na Bogdan Mara Lia  
141 11.10.2021 Privind stabilirea dreptului la ASF pentru d-na Farcaș Mirela Angelica  
142 11.10.2021 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social, la ASF pentru d-na Ciorcan Crenguța Maria  
143      
144 25.10.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru d-na Golescu Aristica  
145 25.10.2021 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei și a cuantumului acesteia pentru d-na Mucea Ancuța Gabriela  
146 26.10.2021 privind privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei și a cuantumului acesteia pentru d-l Farcaș Trifan  
147 26.10.2021 privind convocarea în ședința de îndată a Consiliului local al comunei Bilca, județul Suceava  
148 27.10.2021 privind încetarea contractului de muncă a d-nei Savu Viorica – asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bilca  
149 27.10.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul social, a dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru d-l Purșaga Ionel Cristi  
150 27.10.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru d-l Bobu Gheorghe  
151 27.10.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru d-l Bogdan Stelian Marin  
152 27.10.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru d-l Bobu Ionel Todirel  
153 27.10.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru d-na Buraciuc Maria Steluța  
154 10.11.2021 cu  privire  la  constituirea  Comisiei  pentru  receptia  la  terminarea  lucrarilor  pentru  obiectivul „  Modernizare alei pietonale ( trotuare si parcare)  in  comuna Bilca, judetul Suceava de la Primaria comunei Bilca  până la Scoala Gimnaziala nr.2   DIN FONDURI LOCALE „.  
155 15.11.2021 privind neacordarea stimulentului educational sub forma de tichet social pentru luna octombrie  2021 pentru Cojocaru Iulian  
156 15.11.2021 privind neacordarea stimulentului educational sub forma de tichet social pentru luna octombrie  2021 pentru Bobu Ionel Todirel  
157 15.11.2021 privind neacordarea stimulentului educational sub forma de tichet social pentru luna octombrie  2021 pentru Bobu Gheorghe  
158 15.11.2021 privind neacordarea stimulentului educational sub forma de tichet social pentru luna octombrie  2021 pentru Marcu Veronica Mariana  
159 15.11.2021 privind neacordarea stimulentului educational sub forma de tichet social pentru luna octombrie  2021 pentru Plesca Catalina Eufrozina  
160 15.11.2021 privind incetarea  contractului individualde munca a doamnei Puha Mariana – asistent persoanl  in cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Bilca  
161 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bobu Florentina Coca  
162 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bobu Gheorghe  
163 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bobu Ionel Todirel  
164 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bogdan Didina  
165 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bogdan Elvira  
166 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bogdan Gheorghe  
167 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bogdan Liviu  
168 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bogdan Mara Lia  
169 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bogdan Olimpia  
170 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bogdan Paul Vasilica  
171 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bogdan Ramona Daniela  
172 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bogdan Stelian Marin  
173 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bujdei Anamaria  
174 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bujdei Maria  
175 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bujdei Zamfira  
176 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Buraciuc Gheorghe Sorinel  
177 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Buraciuc Maria Steluta  
178 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Buraciuc Paulina  
179 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Cîrdei Maria Lacrimioara  
180 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Cârdeiu Petru  
181 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Cârstean Vasile  
182 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Chelba Irina  
183 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Ciobotar Cristina  
184 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Ciorcan Crenguta Maria  
185 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Cîrdei Gheorghe Traian  
186 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Cojocaru Iulian  
187 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Crasnean Ileana  
188 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Cuciurean Anca  
189 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Cuciurean Gheorghe  
190 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Cuciurean Veronica Tatiana  
191 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Dudulean Aspazia  
192 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Etcu Rodica  
193 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Farcas Ana  
194 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Farcas Doina  
195 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Farcas Domnica  
196 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Farcas Dorin  
197 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Farcas Ilinca  
198 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Farcas Mirela Angelica  
199 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Farcas Orest  
200 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Farcas Trifan  
201 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Galan Ana Ionela  
202 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Galan Ioan  
203 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Galan Viorel Nicolae  
204 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Gheorghita Vasile  
205 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Ghiatau  Silvia  
206 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Golescu Aristica  
207 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Horodnic Viorica  
208 18.11.2021  privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Hosu Elena  
209 18.11.2021  privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Irimescu Aurelia  
210 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Irimescu Ilenuta Mariana  
211 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Lupoaie Florin  
212 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Marcu Veronica Mariana  
213 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Minailiuc Dragos  
214 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Mucea Ancuta Gabriela  
215 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Mucea Andreea Maria  
216 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Plesca Catalina Eufrozina  
217 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Poleuca Maria  
218 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Puha Reveca  
219 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Puha Tabita  
220 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Pursaga Floarea Eugenia  
221 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Pursaga Ionel Cristi  
222 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Pursaga Natalia  
223 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Ripa Viorica  
224 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Rotari Vasile  
225 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Rusu Ana  
226 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Rusu Gheorghe  
227 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Stegaru Eva Ilenuta  
228 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Sorodoc Ileana  
229 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Topala Ionela Aurica  
230 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Tarana Elena Lili  
231 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Ungurean Maria  
232 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Ursachi Nistor  
233 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Ursachi Romica Nisturel  
234 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Ursachi Toader  
235 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Vicovan Maria  
236 19.11.2021 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara  
237 22.11.2021 privind avansarea in gradatia corespunzatoare transei de vechime  in munca a doamnei Crasnean Domnica Zinica  
238 23.11.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea  familiei pentru Savu Doruta Ancuta  
239 23.11.2021 privind acordarea  dreptului la stimulentul educational sub forma de tichete  sociale  
240 24.11.2021 privind  modificarea  cuantumului alocatiei pentru sustinerea famileii  Cojocaru Iulian  
241 24.11.2021 privind  modificarea cuantumului ajutorului social  privind modificarea numarului de ore  de lucrari de interes local Cojocaru Iulian  
242 24.11.2021 privind numirea  curatorului Galan Maria Voichita  pentru minorele Galan Angela  si Galan Andreea  in vederea asistarii  si reprezentarea lor  pentru incheierea unui contract  de donatie  cu bunicii lor Galan Oltea si Galan Gheorghe  
243 03.12.2021 privind  stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea cu combustibil solizi  
244 03.12.2021 privind  stabilirea dreptului la ajutorul pentru energie electrica  
245 03.12.2021 privind stabilirea  suplimentului pentru energie -noiembrie, pe tot parcursul anului  
246 06.12.2021 privind alocarea  de sume defalcate  din TVA aprobate prin OUG nr. 122/2021 cu privire la rectificarea  bugetului de stat pe anul 2021  
247 06.12.2021 privind neacordarea  stimulentului educational  sub forma de tichet  
248 07.12.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta  
249 07.12.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta  
250 13.12.2021 privind  organizarea  si desfasurarea si desfasurarea inventarierii  patrimoniului pe anul 2021  
251 14.12.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutor social  Ripa Viorica  
252 14.12.2021 privind  stabilirea  la ajutorul pentru incalzire  -Macoveiciuc  Marioara  
253 14.12.2021 privind  stabilirea  la ajutorul pentru incalzire  -Macoveiciuc  Marioara  
254 15.12.2021 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinară  
255 15.12.2021 privind revocarea dispozitiei nr. 249 din 7.12.2021  
256 23.12.2021 privind acordarea unui ajutor de urrgenta  
257 23.12.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutor pentru incalzirea  locuintei  
258 23.12.2021 privind stabilirea suplimentului  -decembrie  
259 27.12.2021 modificarea  cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei – Cuciurean Anca  

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support