Registrul dispozițiilor Primarului Comunei Bilca

Registrul dispozițiilor primarului – anul 2021 /Registrul dispozițiilor primarului – anul 2022 / Registrul dispozițiilor primarului 2023

 

 

Registrul dispozițiilor Primarului Comunei Bilca 2024

Nr. dispoziției Data Emiterii Conținutul pe scurt al dispoziției Observații
1 05.01.2024 Dispozitie privind  acoperirea definitiva  din excedentul bugetului local  a deficitului sectiunii  de dezvoltare  in anul 2023 , pentru comuna Bilca  
2. 9.01.2024 Dispoziție privind  neacordarea stimulentului  educational , sub forma de tichet social ,pentru luna decembrie 2023 , copiilor  din invatamintul  prescolar  
3 4.01.2024  Dispoziție privind   comisia de evaluare a ofertelor in vederea Delegarii gestiunii iluminatului public si servicii  de consultanta in domeniul achizitiilor publice pentru obiectivul de investitii ,, Modernizarea  sistemului de iluminat stradal in comuna Bilca, judetul Suceava  
4 17.01.2024 Dispoziție  privind numirea curatorului Sbiera  Costica pentru minorul Irimescu Alexandru in vederea intocmirii si semnarii unui act de partaj dupa defunctul sau tata Irimescu Tanase Costica , decedat la data de 29.11.2022 proiect de dispozitie, referat  
5 17.01.2024 Dispoziție  privind stabilirea indemnizaţiei lunare a  primarului comunei Bilca, judeţul Suceava, în conformitate  cu prevederile OUG nr. 115/2023 privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidarea fiscală combaterea evaziunii fiscale,pentru modificarea  si completarea  unor acte normative ,precum si pentru prorogarea unor termene,  
6 17.01.2024 Dispoziție privind   stabilirea indemnizaţiei lunare a  primarului comunei Bilca, judeţul Suceava, în conformitate  cu prevederile OUG nr. 115/2023 privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidarea fiscală combaterea evaziunii fiscale,pentru modificarea  si completarea  unor acte normative ,  
7 18.01.2024 Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie finala pentru investitia Modernizare  drumuri comunale,in comuna Bilca,prin Programul PNDL, cu lungime de 3.96km  
8 24.01.2024 Dispozitie privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara  
9 29.01.2024 Dispozitie privind incetarea dreptului la suplimentul pentru energie  pentru d-na Dolha Dorina , domiciliata  in comuna Bilca, strada Calea Cernauti nr. 42 , judetul Suceava  
10 29.01.2024 Dispozitie privind stabilirea suplimentului pentru energie  pentru consumul  de combustibil solizi pentru luna ianuarie 2024  
11 30.01.2024 Dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare a efertelor privind achizitia de echipamente si dispozitive electronice in cadrul  proiectului ,, Consolidarea capacitatii didactice a Unitatii Scolare din comuna Bilca  
12 31.01.2024 Dispozitiei privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune  pentru 59 de titulari  
13 31.01.2024 Dispozitie privind  stabilirea drepturilor salariale persoanelor care au functia de asistent personal si persoanele beneficiare de indemnizatia pentru persoane cu handicap grav , in cadrul UAT comuna Bilca  
14 31.01.2024 Dispozitie privind angajarea domnului Ciocan Marius Florin asistent personal pentru Puha Maria , pe perioada nedeterminata  
15   Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei pentru o persoana  cu handicap grav , in cadrul UAT comuna Bilca, judetul Suceava  
16 31.01.2024 Dispozitie privind stabilirea salariului  doamnei Taciuc Viorica Rodica – pe functia publica de conducere – secretar comuna gradul ll  
17 31.01.2024 Dispozitie privind stabilirea salariului  doamnei Crasnean Domnica Zinica – inspector superior funcţionar public   din cadrul compartimentului agricol ,fond funciar  ,   în cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Bilca, judetul Suceava  
18 31.01.2024 Dispozitie privind stabilirea salariului domnisoarei Coneac Ilenuta- inspector superior , funcţionar public   din cadrul compartimentului financiar contabil ,   în cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Bilca, judetul Suceava  
19 31.01.2024 Dispozitie privind stabilirea salariului  doamnei Iavorschi Alma Rodica – inspector  superior    din cadrul compartimentului de asistenta sociala si protectia copilului  ,   în cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Bilca, judetul Suceava  
20 31.01.2024 Dispozitie privind stabilirea salariului   domnului Prelipcean Ion  – inspector principal , funcţionar public   din cadrul compartimentului de urbanism si amenajarea teritoriului si achizitii publice ,   în cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Bilca, judetul Suceava  
21 31.01.2024 Dispozitie privind stabilirea salariului  doamnei  Mihaila Elena   – inspector principal , funcţionar public   din cadrul compartimentului financiar contabil,   în cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Bilca, judetul Suceava  
22 31.01.2024 Dispozitie privind stabilirea salariului   domnului  Bogdan Sergiu   din cadrul compartimentului de gospodărirea  comunală si intretinere ,   în cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Bilca, judetul Suceava  
23 31.01.2024 Dispozitie privind stabilirea salariului domnului  Ursachi  Marius Petrică din cadrul compartimentului de gospodărirea  comunală si intretinere ,   în cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Bilca, judetul Suceava  
24 31.01.2024 Dispozitie privind stabilirea salariului  domnului  Mucea Constantin din cadrul compartimentului de gospodărirea  comunală si intretinere ,   în cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Bilca, judetul Suceava  
25 31.01.2024 Dispozitie privind stabilirea salariului   doamnei   Mihaila Doina  din cadrul compartimentului de gospodărirea  comunală si intretinere ,   în cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Bilca, judetul Suceava  
26 31.01.2024 Dispozitie privind stabilirea salariului   domnului  Cîrdei Dan din cadrul compartimentului de cultură,   în cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Bilca, judetul Suceava  
27 31.01.2024 Dispozitie privind stabilirea salariului  domnului  Iavorschi Ovidiu Marcel din cadrul compartimentului de informatică ,securitatea  si sanatatea muncii,   în cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Bilca, judetul Suceava  
28 31.01.2024 Dispozitie privind stabilirea salariului  domnului  Ionescu Corbu Mihail Mircea  din cadrul compartimentului agricol ,fond funciar ,   în cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Bilca, judetul Suceava  

 

29 31.01.2024 Dispozitie privind stabilirea salariului  domnului  Cirdei  Gheorghe Odorel din cadrul compartimentului de gospodărirea  comunală si intretinere ,   în cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Bilca, judetul Suceava  
30 31.01.2024 Dispozitie privind stabilirea salariului  doamnei Irimescu Elena   din cadrul compartimentului financiar contabil,   în cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Bilca, judetul Suceava  
31 31.01.2024 Dispozitie privind stabilirea salariului  domnului Mihaila Nicusor  – muncitor   in cadrul compartimentului de gospodarire comunala din aparatul de specialitate a primarului comunei Bilca  
32 31.01.2024 Dispozitie privind stabilirea salariului  domnului RUSU VASILE   – muncitor gradatie 0  in cadrul compartimentului de situatii de urgenta  din aparatul de specialitate a primarului comunei Bilca  
33 31.01.2024 Dispozitie privind stabilirea salariului  domnului Cîrdei Andrei – muncitor gradatie 2  in cadrul compartimentului de gospodarire comunala din aparatul de specialitate a primarului comunei Bilca  
34 31.01.2024 Dispozitie privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Atănăsoaie Ancuta Cristina , asistent medical comunitar (conf. Legii 153/2017), începând cu data de 01 ianuarie 2024  
35 06.02.2024 Dispozitie privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara  
36 09.02.2024 Dispozitie privind neacordarea stimulentului educational , sub forma de tichet social , pentru luna ianuarie 2024 , copiilor din invatamintul  prescolar provenind  din familiile defavorizate

 

 
37 09.02.2024 Dispozitie privind acordarea dr. la stimulentul  educational , sub forma de tichete sociale copiilor  din invatamintul prescolar provenind din familiile defavorizate  
38 13.02.2024 Dispozitie privind anularea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica ,, achizitie echipamente si dispozitive  electronice  in cadrul proiectului ,, Consolidarea capacitatii didactice a Unitatii Scolare din comuna Bilca jud. Suceava anunt de participare  simplificat nr. SCN 1138919/18.01.2024.,  
39 16.02.2024 Dispozitie privind acordarea unui ajutor de urgenta  domnului Cojocaru Iulian domiciliat in comuna Bilca, strada Luncii nr. 42 A, judetul Suceava  
40 26.02.2024 Dispozitie Privind  comisia de selectie  a ofertelor  in vederea Delegarii gestiunii iluminatului public si Servicii de consultanță în domeniul  achizitiilor publice pentru  obiectivul de  investitii,, Modernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Bilca ,judetul Suceava,,  
41 28.02.2024 privind aprobarea  prelungirii acordarii venitului minim de incluziune  pentru beneficiarii care se incadreaza  in munca  
42 28.02.2024 privind suspendarea acordarii venitului minim de incluziune  
43 28.02.2024 privind aprobarea cererilor  de acordare a venitului minim de incluziune  pentru 3 titulari  
44 28.02.2024 privind  incetarea acordarii venitului minim de incluziune  
45 28.02.2024 privind incetarea  acordarii venitului minim de incluziune  
46 28.02.2024 privind suspendarea venitului minim de incluziune  
47 29.02.2024 privind   stabilirea  suplimentului pentru energie pentru consumul de combustibili solizi pentru luna februarie 2024  
48 7.03.2024 privind Comisia de evaluare a ofertelor  pentru procedura -proiectare (faza PAC+POE+PTE), asistenta  tehnica din  partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii -Modernizare drumuri comunale  din comuna Bilca, judetul Suceava  
49 11.03.2024 Privind convocarea in sedinta de indata a consiliului local al comunei Bilca  
50 13.03.2024 Privind neacordarea stimulentului educational sub forma de tichet social , pentru luna februarie 2024, copiilor din invatamintul prescolar provenind din familii,anexa  
51 18.03.2024 Privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului Local al comunei Bilca, judetul Suceava  
52 19.03.2024 Privind aprobarea Planului de servicii cu privire la acordarea de sau de servicii in vederea respectarii drepturilor minorei Bogdan Aglaia Alpina  din comuna Bilca, strada Luncii, nr.11  
53 19.03.2024 Privind comisia de selectie a  ofertelor depuse pentru obiectivul  de investitii Renovare energetica  moderata a cladirii  Primariei comunei Bilca  
54 23.03.2024 Privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara  
55 27.03.2024 privind aprobarea  cererilor de acordare a venitului  minim de incluziune  pentru 3 titulari  
56 29.03.2024 privind  mentinerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificari in componenta familiei si /sau a veniturilor  beneficiarilor  de venit minim de incluziune,  
57 29.03.2024 privind incetarea dreptului la suplimentului pentru energie pentru trei titulari, domiciliati  in comuna Bilca , judetul Suceava  
58 29.03.2024 privind stabilirea suplimentului pentru energie  pentru consumul de combustibili solizi pentru luna martie 2024  
59 29.03.2024 privind incetarea acordarii venitului minim de incluziune  
60 01.04.2024 privind incetarea contractului individual de munca a doamnei Galan Veronica – asistent personal  al persoanei  cu handicap grav – cu insotitor pentru Galan Gheorghe  

 

61 01.04.2024 cu privire la actualizarea comisiei de selectionare a documentelor de arhiva create si detinute de Consiliul local al comunei Bilca si primaria comunei Bilca  
       
       
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support