Registru proiecte HCL 2022

   Nr.

crt

Titlul proiectului Initiator Nr. si data inregistrarii proiectului de hotarare Nr. si  data referatului de  aprobare
1 Proiect de hotarare privind  aprobarea tarifului pentru colectarea deseurilor comunale  fractie umeda, sortarea si eliminarea deseurilor  reziduale in comuna Bilca , judetul Suceava Primar 365/18.01.2022 366/18.01.2022
2. Proiect de hotarare privind

aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local ,în comuna Bilca pentru anul 2022

privind  incetarea contractului de concesiune nr. 5370 din 01.09.2017 incheiat ci CMI Suiu Tatiana  privind atestarea apartenentei la domeniul privat  al comunei Bilca a trei parcele de teren

Primar 270/14.01.2022 269/14.01.2022
3 Proiect de hotarare privind privind  aprobarea vânzării prin încredintare directă,în condiţiile legii a unui teren în suprafaţă de 800  m.p., ce aparţine domeniului privat al comunei Bilca , judeţul Suceava

 

Primar 380/18.01.2022 352/18.01.2022
4 Proiect de hotarare privind  atestarea  apartenentei la domeniul privat  al comunei Bilca  judetul Suceava a trei parcele de teren

 

Primar 371/18.01.2022 368/18.01.2022
5 Proiect de hotarare privind privind aprobarea obiectivului de investiţíi „Modernizare alei pietonale ( trotuare si parcare) în  comuna Bilca  ,jud. Suceava”   de la Parohia Adormirea Maicii Domnului nr.1 Bilca  până la Scoala primara nr. 3 Bilca ,  din fonduri locale

 

Primar 373/18.01.2022 371/18.01.2022
6 Proiect de hotarare privind   aprobarea obiectivului de investiţíi „  Construire si dotare Dispensar  Medical în comuna Bilca, judetul Suceava , prin Programul National de  Constructii  de Interes Public , Subprogramul ,, Unitati Sanitare,,,

 

Motrescu Otilia Luminita si Savu Corneliu -consilieri locali

 

376/18.01.2022 374/18.01.2022
7 Proiect de hotarare privind  privind  aprobarea obiectivului de investiţíi „  Infiintare Statii de reîncarcare pentru vehicule electrice în comuna Bilca , judetul Suceava,, prin Programul  privind reducerea  emisiilor de gaze  cu efect de sera in transporturi , prin promovarea  insfrastructurii  pentru vehicule de transport  rutier nepoluant din punct de vedere energetic

 

Primar 379/18.01.2022 377/18.01.2022
8 Proiect de hotarare privind    aprobarea obiectivului de investiţíi „  Extindere si dotare la Scoala Gimnaziala George Tofan Bilca ,,

 

Primar 382/18.01.2022 380/18.01.2022
9 Proiect de hotarare privind    incetarea contractului de concesiune nr. 5370 din 01.09.2017 incheiat ci CMI Suiu Tatiana  privind atestarea apartenentei la domeniul privat  al comunei Bilca a trei parcele de teren Primar 718/27.01.2022 713/27.01.2022
10 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli  pentru anul 2022 Primar 1147/3.02.2022 1145/3.02.2022
11 Proiect de hotarare  modificarea hotararii Consiliului local nr.57 din 22.10.2021 privind aprobarea implementării obiectivului de investiție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DIN COMUNA BILCA, JUDEȚUL SUCEAVA” prin programul Anghel Saligny

 

Revocata prin HCL nr.16 din 24.03.2021 1409/9.02.2022 1407/9.02.2022
12 Proiect de hotarare privind    participarea in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi si aprobarea investiției

”REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ IN TRANSPORTURI, PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA BILCA, JUDETUL SUCEAVA”

 

Primar 1399/9.02.2022 1398/9.02.2022
13 Proiect de rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli  pentru luna februarie 2022 Primar 1887/28.02.2022 1885/28.02.2022
14 Proiect de hotarare privind  aprobarea privind aprobarea concesionării directe a spațiului cu destinația de cabinet medical
pentru medicină de familie
Primar 1883/28.02.2022 1881/28.02.2022
15 Proiect de hotarare privind   aprobarea decontarii cheltuielilor  pentru naveta  cadrelor  didactice luna decembrie 2021, ianuarie si februarie 2022 Primar 2518/21.03.2022 2516/21.03.2022
16 Proiect de hotarare privind revocarea HCL 56 din 22.10.2021 privind aprobarea inchirierii apartamentului de serviciu de la Bloc posta Primar 2534/21.03.2022 2532/21.03.2022
17 Proiect de hotarare privind  abrogarea HCL nr. 55 din 22.10.2022 privind alocarea sumei de 5000 lei pentru Cronica Scolara Primar 2518/21.03.2022 2526/21.03.2022
18 Proiect de hotarare privind   implementarea proiectului Amenajarea spatiului de agrement ,, Parcul Prieteniei din comuna Bilca Primar 2613/23.03.2022 2611/23.03.2022
19 Proiect de hotarare privind aprobarea programului cu principalele activitati culturale care se desfasoara in anul 2022 Primar 2608/23.03.2022 2606/23.03.2022
20 Aprobarea  devizului general actualizat ,, modernizare alei pietonale  de la parohia Bilca nr. 1 pina la Scoala  nr. 3 Primar 2640/24.03.2022 2639/24.03.2022
21 Proiect de hotarare privind  aprobarea parteneriatului pentru  proiectul  Dezvoltare retea inteligenta  de distributie gaze naturale Primar 2832/30.03.2022 2830/30.03.2022
22 Proiect de hotarare privind privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ a obiectivului de investiții „DEZVOLTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE MUȘENIȚA, BILCA, VICOVU DE JOS ȘI ORAȘUL VICOVU DE SUS, JUDEȚUL SUCEAVA” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „ANGHEL SALIGNY” Primar 2838/30.03.2022 2836/30.03.2022
23 Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat a cinci parcele de teren Primar 2854/30.03.2022 2853/30.03.2022
24 Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunile aprilie, mai si iunie Savu Corneliu- consilier local 2862/31.03.2022 2861/31.03.2022
25 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru  luna aprilie 2022 Primar 3312/20.04.2022 3310/20.04.2022
26 Proiect de hotarare privind suplimentarea  numarului  de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav Primar 3322/20.04.2022 3320/20.04.2022
27 Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului privind  organizarea si functionarea spatiului de agrement Parcului prieteniei Primar 3410/25.04.2022 3408/25.04.2022
28 Proiect de hotarare privind  aprobarea contului de executie  al bugetului local de venituri si cheltuieli  pentru anul 2021 Primar 3739/21.05.2022 3741/21.05.2022
29 Proiect de hotarare privind  aprobarea contului de executie  al bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. I  an 2022 Primar 3738/21.05.2022 3740/21.05.2022
30 Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor  pentru naveta  cadrelor didactice lunile  martie si aprilie 2022 primar 3867/26.05.2022 3866/26.05.2022
31 Proiect de hotarare privind aprobarea numarului  cuantumului  burselor  pentru anul scolar  2021-2022 pentru elevii  din invatamintul  preuniversiat Primar 3724/19.05.2022 3726/19.05.2022
32 Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul  privat al comunei Bilca pentru patru parcele de teren Primar 4131/16.06.2022 4128/16.06.2022
33 Proiect de hotarare privind acordul de principiu in vederea  vanzarii in conditiile legii a unei parcele de teren in suprafata de 700 mp inscris in CF 39673 apartinind domeniului privat al comunei Bilca Primar 4177/17.06.2022 4177/17.06.2022
34 Proiect de hotarare privind acordul de principiu in vederea  vanzarii in conditiile legii a unei parcele de teren in suprafata de 416 mp inscris in CF 39678 apartinind domeniului privat al comunei Bilca Primar 4180/17.06.2022 4178/17.06.2022
35 Proiect de hotarare privind acordul de principiu in vederea  vanzarii in conditiile legii a unei parcele de teren in suprafata de 2324 mp inscris in CF 39687 apartinind domeniului privat al comunei Bilca Primar 4183/17.06.2022 4181/17.06.2022
36 Proiect de hotarare privind acordul de principiu in vederea  vanzarii in conditiile legii a unei parcele de teren in suprafata de 1280 mp inscris in CF 39689 apartinind domeniului privat al comunei Bilca Primar 4189/17.06.2022 4187/17.06.2022
37 Proiect de hotarare privind acordul de principiu in vederea  vanzarii in conditiile legii a unei parcele de teren in suprafata de 167 mp inscris in CF 39686 apartinind domeniului privat al comunei Bilca Primar 4192/17.06.2022 4190/17.06.2022
38 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna iunie 2022 Primar 4437/24.06.2022 4435/24.06.2022
39 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ”ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE: PISTĂ DE BICICLETE ÎN COMUNA BILCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, ce va fi depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelurile de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 — Fondul local Primar 4433/24.06.2022 4431/24.06.2022
40 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII PRIMĂRIEI COMUNEI BILCA,  JUDEȚUL SUCEAVA”, ce va fi depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelurile de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 — Fondul local Primar 4428/23.06.2022 4426/23.06.2022
41 Proiect de hotarare privind acordarea avizului Consiliului Local al Comunei Bilca pentru prestarea de servicii funerare de catre S.C.  GOLD ETERNITY S.R.L.

 

Primar 4459/24.06.2022 4457/23.06.2022
42 Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunile iulie, august si septembrie  2022 Galan Ovidiu – consilier local 4447/24.06.2022 4443/24.06.2022
43 Proiect de hotarare privind  aprobarea inchirierii apartamentului  de la blocul posta Primar 4436/21.06.2022 4435/21.06.2022
44 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna iulie 2022 Primar 4867/22.06.2022 4865/22.06.2022
45 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a  bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna 30.06. 2022 Primar 4872/22.06.2022 4870/22.06.2022
46 Proiect de hotarare  privind organizarea  festivalului  folcloric La hram de Sfinta Marie Primar 4874/22.06.2022 4873/22.06.2022
47 Proiect de hotarare  privind stabilirea pretului pentru colectarea , transportul , sortarea si valorificarea deseurilor reciclabile  – fractie uscata in comuna Bilca Primar 4993/28.07.2022 4990/28.07.2022
48 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna august Primar 5159/28.07.2022 5157/28.07.2022
49 Proiect de hotarare privind  aprobarea devizului general pentru investitia : Extindere si dotare  la Scoala Gimnaziala George Tofan Primar 5152/5.08.2022 5150/5.08.2022
50 Proiect de hotarare privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea inceperii investitiei ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Bilca, judetul Suceava – etapa II” Primar 5146/5.08.2022 5143/5.08.2022
51 Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UAT comuna Bilca  , Județul Suceava, Actele adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava Primar 5155/5.08.2022 5153/5.08.2022
52 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna septembrie 2022 primar 6523/22.09.2022 6524/22.09.2022
53 Privind majorarea tarifului pentru colectarea,transportul ,sortarea si valorificarea deseurilor-fractie umeda in comuna Bilca primar 6526/22.09.2022 6527/22.09.2022
54 privind aprobarea studiului de fezabilitate  de avizare a lucrarilor de interventii , a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiti ,,Modernizare drumuri comunae din comuna Bilca , judetul Suceava , prin programul Anghel Saligny. primar 6532/22.09.2022 6533/22.09.2022
55 Privind acordul de principiu in vederea vinzarii prin incredintare directa a imobilului Hala Gater  domnului Popescu Isidor Ionel primar 6529/22.09.2022 6530/22.09.2022
56 Privind atestarea la doemniul privat al comunei Bilca  a doua parcele de teren primar 6536/22.09.2022 6537/22.09.2022
57 Privind alocarea unor sume din bugetul local in vederea acordarii unor premii familiilor care aniverseaza  minim 50 de ani de casatorie  neintrerupta primar 6536/22.09.2022 6537/22.09.2022
58 Privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la scoala gimnaziala George Tofan, pentru luna mai si iunie   2022 primar 6694/22.09.2022 6695/22.09.2022
59 Privind numirea reprezentantilor Consiliului local al comunei Bilca in consiliul de administratie a Scolii Gimnaziale George Tofan primar 6663/27.09.2022 6664/27.09.2022
60 Privind aprobarea raportului de evaluare pentru parcela de 258 mp , conform Cf 39703 situat in intravilanul comunei Bilca primar 6701/27.09.2022 670227.09.2022
61 Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile octombrie,noiembrie si decembrie 2022 Consilier local 6709/28.09.2022 6708/28.09.2022
62 Privind corectarea erorii materiale din HCL nr. 59 din 26.10.2021 privind participarea  la programul crestera eficientei energeice a infrastructurii de iluminat public cu investitia ,, Modernizarea sistemului de iluminat  stradal in comuna Bilca primar 7058/11.10.2022 7059/11.10.2022
63 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna octombrie 2022 primar 7088/11.10.2022 7091/11/10.2022
64 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna octombrie 2022 primar 7402/21.10.2022 7403/21/10.2022
65 Privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli la data de 30.09.2022 primar 7405/21.10.2022 7406/21/10.2022
66 Privind revocarea hotararii Consiliului local nr.43 din 24.06.2022 privind aprobarea inchirierii  apartamentului de serviciu de la blocul de la posta primar 7259/21.10.2022 7260/21/10.2022
67 Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului ,,Consolidarea capacitatii scolii gimnaziale George Tofan  de a desfasura activitati didactice prin achizitia de echipamente  dispozitive electronice primar 7755/8.11.2022 7756/8/11.2022
68 Privind aprobarea implementarii proiectului Hub  de serivicii MMSS_SII MMSS, cod MySmis 130963 primar 8169/22.11.2022 8170/22.11.2022
69 Privind alocarea sumei de 18.000 lei necesara pentru cadourile elevilor Scolii Gimnaziale George Tofan  cu ocazia  Serbarii Pomului de Craciun primar 8374/29.11.2022 8375/29.11.2022
70 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna noiembrie 2022 Primar 8142/22.11.2022 8143/22.11.2022
71 Privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la scoala gimnaziala George Tofan, pentru luna septembrie si octombrie  2022 primar 8120/22.11.2022 8121/22.12.2022
72 Privind aprobarea obictivului de investitii investitii ,, Modernizarea strazii George Tofan,, prin asfaltare , din fonduri locale primar 8145/22.11.2022 8146/22.12.2022
73 Privind vinzarea prin licitatie publica  a unei parcele de teren in suprafata de 700 mp inscrisa in CF 39673 situata in intravilanul comunei Bilca primar 8126/22.11.2022 8127/ 22.11.2022
74 Privind vinzarea prin licitatie publica  a unei parcele de teren in suprafata de 416 mp inscrisa in CF 39678 situata in intravilanul comunei Bilca primar 8129/22.11.2022 8130/ 22.11.2022
75 Privind vinzarea prin licitatie publica  a unei parcele de teren in suprafata de 1280 mp inscrisa in CF 39689 situata in intravilanul comunei Bilca primar 8139/22.11.2022 8140/ 22.11.2022
76 Privind vinzarea prin licitatie publica  a unei parcele de teren in suprafata de 167 mp inscrisa in CF 39686 situata in intravilanul comunei Bilca primar 8138/22.11.2022 8137/ 22.11.2022
77 Privind vinzarea prin licitatie publica  a unei parcele de teren in suprafata de 2324 mp inscrisa in CF 39687 situata in intravilanul comunei Bilca primar 8133/22.11.2022 8134/ 22.11.2022
78 Privind aprobarea dezmembrarii unui imobil partial intravilan , conform CF 38914 – din domeniul public primar 8148/22.11.2022 8149/ 22.11.2022
79 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 Primar 8172/22.11.2022 8173/22.11.2022
80 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna decembrie 2022 Primar 8598/15.12.2022 8599/15.12.2022
81 Privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la scoala gimnaziala George Tofan, pentru luna noiembrie 2022 primar 8591/15.12.2022 8592/15.12.2022
82 Privind Aprobarea retelei din invatamintul preuniversitar de stat pentru anul 2023-2024 din comuna Bilca, judetul Suceava primar 8595/15.12.2022 8596/15.12.2022
83 Privind modificarea anexelor la Hotararea Consiliului local nr. 54 din 28.09.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate  de avizare a lucrarilor de interventii , a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiti ,,Modernizare drumuri comunae din comuna Bilca , judetul Suceava , prin programul Anghel Saligny. primar 8588/15.12.2022 8589/15.12.2022
84 Privind  aprobarea contului de executie a bugetului  de venituri si cheltuieli  al comunei Bilca la data de 15.12.2022 primar 8567/14.12.2022 8601/14.12.2022
85 Privind alegerea  presedintelui de sedinta pentru lunile  ianuarie, februarie si martie 2023 Consilier local 8542/12.12.2022 8541/12.12.2022
86 Privind aprobarea  devizului general la proiectul de investitii ,, Modernizarea strazii George Tofan,, prin asfaltare , din fonduri locale primar 8736/21.12.2022 8737/2112.2022
87 Privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Bilca a unei parcele de teren primar 8745/21.12.2022 8746/21.12.2022
88 Privind aprobarea proiectului Consolidarea si cresterea performantei  energetice a blocului de locuinte in cadrul programului PNRR primar 8740/21.12.2022 8741/21.12.2022
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support