Martie 2016

Se convoaca Consiliul Local al comunei Bilca, județul Suceava in ședință ordinară pentru data de 25.03.2016, ora 14, în sala de ședințe a Primăriei comuna Bilca, cu următorul proiect al ordinii de zi:

l.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal de ședință din data de 29.02.2016. Prezinta: Taciuc Viorica Rodica – secretarul comunei Bilca

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna martie 2016 – inițiator: Rusu Zaharie – primar

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale in sensul anularii majorarilor de intârziere în cota de 73,3 % aferente obligatiilor de plati principale restante la 30.09.2015, inclusiv Initiator:Rusu Zaharie – primar

4.Proiect de hotarare privind stimularea participdrii in invățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate- Legea nr. 248 / 2015 Inițiator: Rusu Zaharie – primar

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea caietelor de sarcini și a unor taxe privind inchirierea unor parcele de teren agricol din domeniul privat al comunei Bilca, situate in comunele Gășănești și Cimpu Mare prin licitatie publică –  Inițiator: Rusu Zaharie – primar

6.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei in vederea inchirierii unor parcele de teren agricol din domeniul privat al comunei Bilca, situate in comunele Gălănești și Cimpu Mare prin licitatie publică –  Inițiator:Rusu Zahaie – primar

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Raport de evaluare pentru o parcelă de teren situat in intravilan din domeniul privat al comunei Bilca –  Initiator: Rusu Zaharie – primar

8.Proiect de hotarare privind aprobarea functiilor publice , organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate a primarului comunei Bilca, judetul Suceava – Inițiator:Rusu Zaharie – primar

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Bilca la Asociatia Grupul de Actiune Locala Tinutul Bucovinei pentru perioada 2014-2020 Inițiator:Rusu Zaharie – primar

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la scoala gimnazială „George Tofan Bilca” pentru hma februarie 2016 Initiator:Rusu Zaharie – primar

11.Prezentarea rapoartelor de activitate a a domnilor consilieri Prezinta: domnii consilieri 12.Prezentarea cererilor cetățenilor – Prezinta : Taciuc Rodica- secretarul

Proiect hotarare 3

Proiect hotarare 2

Proiect hotarare 1

Anunt proiecte martie

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support