Registrul dispozițiilor primarului 2021

Nr. dispoziției Data Emiterii Conținutul pe scurt al dispoziției Observații
1 06.01.2021 Dispoziție privind  acoperirea definitivă din escedentul bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare
2. 12.01.2021 Dispoziție privind stabilirea drepturilor la ajutorul pentru încălzire locuință Hudema Caterina
3 12.01.2021 Dispoziție privind stabilirea drepturilor la ajutorul pentru încălzire locuință, altele decât cele beneficiare de ajutor social
4 14.01.2021 Dispoziție privind constituirea comisiei pentru recepția pentru obiectivul de investiții modernizare alei pietonale-fonduri locale
5 18.01.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social Berculean Daniela
6 18.01.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social Farcaș Zâna
7 18.01.2021 Dispoziție privind  modificarea cuantumului ajutor social Purșaga Floarea
8 18.01.2021 Dispoziție privind   reluarea dreptului și modificarea cuantumului ajutor social pentru Bogdan Ramona Daniela
9 19.01.2021 Dispoziție privind  modificarea cuantumului ajutor social Ciobotar Cristina
10 19.01.2021 Dispoziție privind încetarea drepturilor ajutor social Ciubotariu Roxana Crina
11 19.01.2021 Dispoziție privind încetarea drepturilor la alocația pentru  Ciubotariu Roxana Crina
12 20.01.2021 Dispoziție privind   actualizarea listei cu persoanele desemnate, reprezentanți din cadrul primăriei care să facă parte din grupurile de lucru pentru POAD
13 23.01.2021 Dispoziție privind convocarea consiliului local în ședință ordinară
14 25.01.2021 Dispoziție privind  modificarea cuantumului de ajutor social pentru Bogdan Stelian Marin
15 25.01.2021 Dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizației persoanei cu handicap pentru două persoane din comuna Bilca
16 25.01.2021 Dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizației persoanei cu handicap din comuna Bilca
17 26.01.2021 Dispoziție privind  stabilirea salariului domnișoarei Motrescu Andreea, asistent personal cu contract individual de muncă al persoanei cu handicap greav-cu însoșitor Motrescu Irimie
18 26.01.2021 Dispoziție privind  stabilirea salariului doamnei Rusu Ionela Gicuța, asistent personal cu contract individual de muncă al persoanei cu handicap grav- cu însoțitor Rusu Olga
19 26.01.2021 Dispoziție privind  stabilirea salariului doamnei Coniac Cristina, asistent personal cu contract individual de muncă al persoanei cu handicap grav- cu însoțitor Ungurean Veronica
20 26.01.2021 Dispoziție privind stabilirea salariului doamnei Ungurean Maria, asistent personal cu contract individual de muncă al persoanei cu handicap grav- cu însoțitor Puha Viorel Emilian
21 26.01.2021 Dispoziție privind  stabilirea salariului doamnei Savu Viorica, asistent personal cu contract individual de muncă al persoanei cu handicap grav- cu însoțitor Savu Petru Ioan
22 26.01.2021 Dispoziție privind stabilirea salariului doamnei Bodale Florentina Maria, asistent personal cu contract individual de muncă al persoanei cu handicap grav- cu însoțitor Bodale Eufrozina
23 26.01.2021 Dispoziție privind stabilirea salariului doamnei Puha Reveca, asistent personal cu contract individual de muncă al persoanei cu handicap grav- cu însoțitor Puha Aurel
24 27.01.2021 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutor social Farcaș Trifan
25 27.01.2021 Dispoziție  privind acordarea dreptului la stimulent educațional tichete sociale copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
26 02.02.2021 Dispoziție privind modificarea componenței comisiei pentru probleme de apărare
27 02.02.2021 Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local
28 12.02.2021 Dispoziție privind  angajarea doamnei Mucea Maria, asistent personal cu CIM al persoanei cu handicap Horodnic Ioan George
29 12.02.2021 Dispoziție privind  stabilirea dreptului la ajutor social Buraciuc Paulina
30 16.02.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor social Buraciuc Sorinel
31 16.02.2021 Dispoziție  privind stabilirea dreptului la ajutor social Pleșca Cătălina Eufrozina
32 16.02.2021 Dispoziți  privind stabilirea dreptului la alocație Vicovan Maria
33 16.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Farcaș Dorin
34 16.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutor social Farcaș Dorin
35 17.02.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocație Bogdan Mirela
36 18.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Chifan Constantin
37 18.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Cojocaru Iulian
38 18.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Buraciuc Maria Steluța
39 18.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Bobu Ionel Todirel
40 18.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Bogdan Maralia
41 18.02.2021 Dispoziție  privind încetarea dreptului la alocație Farcaș Chifan
42 18.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru Bobu Gheorghe
43 18.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Bogdan Stelian Marin
44 20.02.2021 Dispoziție  privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară
45 22.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Țărână Elena Lili
46 23.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Galan Ana Ionela
47 02.03.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social Puha Mihai
48 02.03.2021 Dispoziție privind aprobarea listei suplimentare tranșa 3 POAD
49 03.03.2021 Dispoziție privind aprobarea listei suplimentare pentru distribuirea POAD către persoane aflate în situații deosebite de vulnerabilitate
50 03.03.2021 Dispoziție privind stabilirea salariilor pentru aparatul de specialitate a primarului comunei Bilca
51 03.03.2021 Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului comunei Bilca
52 03.03.2021 Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență pentru o persoană din comuna Bilca
53 08.03.2021 Dispoziție privind constituirea comisiilor de concurs și soluționare a contestațiilor pentru concursul de ocupare a două posturi vacante
54 12.03.2021 Dispoziție privind  încetarea CIM a doamnei Rusu Elena Gicuța
55 12.03.2021 Dispoziție privind încetarea CIM a doamnei Mucea Maria
56 16.03.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocație pentru Macovei Ciuc Mărioara
57 18.03.2021 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local Bilca
58 23.03.2021 Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență a unei persoane din Comuna Bilca
59 29.03.2021. Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social pentru Farcaș Varvara
60 29.03.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social pentru Farcaș Trifan
61 31.03.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru Mihăilă Sorin Adrian
62 31.03.2021 Dispoziție privind acordarea dreptului la stimulent educațional tichete sociale
63 05.04.2021 Dispoziție privind angajarea domnului Cârdei Andrei, muncitor în cadrul compartimentului de asistență socială
64 13.04.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor social Bujdei Zamfira
65 13.04.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Bobu Ionel Todirel
66 15.04.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Ursachi Romică-Nisturel
67 15.04.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocație pentru Ursachi Romică-Nisturel
68 15.04.2021 Dispoziție privind convocarea în sedință ordinară a comunei Bilca
69 22.04.2021 Dispoziție privind numirea curatorului Popescu Mirel Nicolae pentru Puha Costel Robert
70 22.04.2021 Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență
71 22.04.2021 Dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizației persoanei cu handicap
72 26.04.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru Puha Tabita
73 04.05.2021 Dispoziție privind angajarea domnului Crasnean Liviu Pamfil, asistent personal pentru Crasnean Gheorghe
74 04.05.2021 Dispoziție privind angajarea domnului Cârdei Samuel Constantin asistent personal pentru Cârdei Vasile
75 04.05.2021 Dispoziție privind încetarea de drept a CIM a domnului Puha Vasile- muncitor 2
76 13.05.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Poleucă Gheorghe
77 14.05.2021 Dispoziție privind numirea curatorului Popescu Mirel Nicolai pentru Puha Costel Robert
78 14.05.2021 Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Cârdei Vasilică
79 19.05.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor social Bobu Florentina-Coca
80 19.05.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
81 25.05.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație Puha Elena-Lăcrămioara
82 25.05.2021 Dispoziție privind aprobarea codului de etică și de integritate a funcționarilor publici și personalului contractual
83 25.05.2021 Dispoziție privind aprobarea regulamentului intern al aparatului de specialitate a primarului
84 25.05.2021 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutor social Golescu Aristica
85 17.06.2021 Dispoziție privind constituirea comisiilor de concurs și soluționarea contestațiilor
86 17.06.2021 Dispoziție privind reluarea activității doamnei Bocea Teodora
87 17.06.2021 Dispoziție privind convocarea consiliului local în ședință ordinară
88 22.06.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social Puha Reveca
89 29.06.2021 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutor social Bogdan Paul Vasilică
90 29.06.2021 Dispozitie constituirea comisiei  de evaluare in vederea vînzarii  in conditiile legii a unor parcele  de teren apartinind domeniului privat al comunei Bilca

91 29.06.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Purșaga Floarea
92 29.06.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social pentru Ciorcan Crenguța
93 29.06.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru Ciorcan Crenguța
94 29.06.2021 Dispoziție  privind aprobarea fișei postului asistentului social în cadrul proiectului Dezvoltarea sistemului de asistență socială
95 02.07.2021 Dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizației persoanei cu handicap
96 06.07.2021 Dispoziție privind aprobarea planului de servicii pentru Bogdan Aglaia, Bogdan Petru
97 06.07.2021 Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu ducerea la îndeplinire la Legea 17/2014
98 06.07.2021 Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu ducerea la îndeplinire OUG 34/2013
99 19.07.2021 Dispoziție privind angajarea domnului Mihaila Nicușor, muncitor gradație 0
100 19.07.2021 Dispoziție privind angajarea domnului Rusu Vasile, muncitor gradație 0. Compartiment situații de urgență
101 20.07.2021 Dispoziție privind rectificarea actului de naștere a numitei Heorhiian Milana, nr 1/04.01.2021
102 20.07.2021 Dispoziție privind aprobarea planului de servicii pentru Cojocaru Iuliana, Buraciuc Petrea
103 20.07.2021 Dispoziție privind rectificarea actului de căsătorie a numiților Heorhiian Dmytro și Patsan Alina
104 20.07.2021 Dispoziție privind rectificarea actului de căsătorie a numiților Puha Cosmin și Țofei Diana
105 27.07.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației Puha Tabita
106 27.07.2021 Dispoziție privind reluarea plății ajutorului social Bogdan Paul Vasilică
107 27.07.2021 Dispoziție privind reluarea activității doamnei Cârdei Alina Ana, asistent personal
108 27.07.2021 Dispoziție privind angajarea doamnei Coniac Ioana Eufrozina
109 30.07.2021 Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea declarațiilor de avere și de interese
110 02.08.2021 Dispoziție privind aprobarea planului de servicii Marcu Emanuela Teodora și Marcu Maya
111 03.08.2021 Dispoziție privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Primăriei Bilca
112 04.08.2021 Dispoziție  privind încetarea de drept a CIM- Rusu Aurel
113 04.08.2021 Dispoziție privind constituirea comisiei de disciplină
114 10.08.2021 Dispoziție privind  stabilirea dreptului de semnătură(specimene de semnătură) în trezorerie
115 11.08.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social Ursachi Toader
116 23.08.2021 Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență Savu Claudia Elena
117 25.08.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
118 31.08.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Savu Doruța- Ancuța
119 31.08.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Țărînă Elena-Lili,
120 31.08.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru doamna Farcaș Ana
121 01.09.2021 Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Coneac Cristina-Mihaela
122 01.09.2021 Dispoziție privind punerea în aplicare a sentinței civile nr 354 din 02.07.2020 a Secției de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Suceava a deciziei numărul 250 din 02.04.2021 și a certificatului de integrare în grad de handicap nr 1874 din 20.04.2021
123 08.09.2021 Privind  acordarea unui ajutor de urgenta  pentru o persoana  din comuna Bilca in anul 2021
124 14.09.2021 Privind stabilirea cuantumului indemnizatiei persoanei cu handicap grav din comuna Bilca

125 15.09.2021 pentru aprobarea Planului de  servicii cu privire la acordarea de prestatii pentru Cirdei Sunamita
126 20.09.2021 aprobarea listei suplimentare pentru distribuirea  produselor de igienă transa 4  din  cadrul programului POAD
127 20.09.2021 privind aprobarea listei suplimentare  pentru distribuirea produselor  de igiena transa 3
128 20.09.2021 pentru alocarea de sume defalcate  din TVA aprobate  prin OUG 97/2021
129 20.09.2021 modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ursachi Romica Nisturel
130 21.09.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru Savu Doruta Ancuta
131 24.09.2021 Privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara
132 1.10.2021 privind numirea curatorului special Ursachi Adrian    pentru  minorul  Savu Dimitrie   în vederea asistării  lui la încheierea Actului de lichidare a regimului matrimonial in urma decesului  si la dezbaterea succesiunii după  defunctul  lui tata Savu Valentin Ene
133 1.10.2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta
134 1.10.2021 privind stabilirea  cuantumului  indemnizatiei persoanei  cu handicap grav din comuna Bilca

 

135 6.10.2021 Privind convocarea în ședința de îndată a Consiliului Local al comunei Bilca
136 8.10.2021 Privind acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
137 8.10.2021 Privind neacordarea stimulentului educațional, sub formă de tichet social, pentru luna septembrie 2021 pentru titulara Pleșca Cătălina Eufrozina, beneficiar copilul Marcu Maya
138 8.10.2021 Privind neacordarea stimulentului educațional, sub formă de tichet social, pentru luna septembrie 2021 pentru titularul Cojocaru Iulian, beneficiar copilul Cojocaru Ionuț
139 11.10.2021 Privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru d-l Cuciurean Gheorghe
140 11.10.2021 Privind modificarea cuantumului ASF pentru d-na Bogdan Mara Lia
141 11.10.2021 Privind stabilirea dreptului la ASF pentru d-na Farcaș Mirela Angelica
142 11.10.2021 Privind stabilirea dreptului la ajutorul social, la ASF pentru d-na Ciorcan Crenguța Maria
143
144 25.10.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru d-na Golescu Aristica
145 25.10.2021 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei și a cuantumului acesteia pentru d-na Mucea Ancuța Gabriela
146 26.10.2021 privind privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei și a cuantumului acesteia pentru d-l Farcaș Trifan
147 26.10.2021 privind convocarea în ședința de îndată a Consiliului local al comunei Bilca, județul Suceava
148 27.10.2021 privind încetarea contractului de muncă a d-nei Savu Viorica – asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bilca
149 27.10.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul social, a dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru d-l Purșaga Ionel Cristi
150 27.10.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru d-l Bobu Gheorghe
151 27.10.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru d-l Bogdan Stelian Marin
152 27.10.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru d-l Bobu Ionel Todirel
153 27.10.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru d-na Buraciuc Maria Steluța
154 10.11.2021 cu  privire  la  constituirea  Comisiei  pentru  receptia  la  terminarea  lucrarilor  pentru  obiectivul „  Modernizare alei pietonale ( trotuare si parcare)  in  comuna Bilca, judetul Suceava de la Primaria comunei Bilca  până la Scoala Gimnaziala nr.2   DIN FONDURI LOCALE „.
155 15.11.2021 privind neacordarea stimulentului educational sub forma de tichet social pentru luna octombrie  2021 pentru Cojocaru Iulian
156 15.11.2021 privind neacordarea stimulentului educational sub forma de tichet social pentru luna octombrie  2021 pentru Bobu Ionel Todirel
157 15.11.2021 privind neacordarea stimulentului educational sub forma de tichet social pentru luna octombrie  2021 pentru Bobu Gheorghe
158 15.11.2021 privind neacordarea stimulentului educational sub forma de tichet social pentru luna octombrie  2021 pentru Marcu Veronica Mariana
159 15.11.2021 privind neacordarea stimulentului educational sub forma de tichet social pentru luna octombrie  2021 pentru Plesca Catalina Eufrozina
160 15.11.2021 privind incetarea  contractului individualde munca a doamnei Puha Mariana – asistent persoanl  in cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Bilca
161 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bobu Florentina Coca
162 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bobu Gheorghe
163 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bobu Ionel Todirel
164 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bogdan Didina
165 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bogdan Elvira
166 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bogdan Gheorghe
167 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bogdan Liviu
168 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bogdan Mara Lia
169 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bogdan Olimpia
170 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bogdan Paul Vasilica
171 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bogdan Ramona Daniela
172 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bogdan Stelian Marin
173 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bujdei Anamaria
174 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bujdei Maria
175 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Bujdei Zamfira
176 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Buraciuc Gheorghe Sorinel
177 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Buraciuc Maria Steluta
178 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi Buraciuc Paulina
179 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Cîrdei Maria Lacrimioara
180 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Cârdeiu Petru
181 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Cârstean Vasile
182 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Chelba Irina
183 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Ciobotar Cristina
184 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Ciorcan Crenguta Maria
185 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Cîrdei Gheorghe Traian
186 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Cojocaru Iulian
187 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Crasnean Ileana
188 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Cuciurean Anca
189 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Cuciurean Gheorghe
190 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Cuciurean Veronica Tatiana
191 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Dudulean Aspazia
192 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Etcu Rodica
193 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Farcas Ana
194 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Farcas Doina
195 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Farcas Domnica
196 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Farcas Dorin
197 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Farcas Ilinca
198 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Farcas Mirela Angelica
199 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Farcas Orest
200 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Farcas Trifan
201 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Galan Ana Ionela
202 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Galan Ioan
203 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Galan Viorel Nicolae
204 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Gheorghita Vasile
205 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Ghiatau  Silvia
206 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Golescu Aristica
207 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Horodnic Viorica
208 18.11.2021  privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Hosu Elena
209 18.11.2021  privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Irimescu Aurelia
210 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Irimescu Ilenuta Mariana
211 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Lupoaie Florin
212 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Marcu Veronica Mariana
213 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Minailiuc Dragos
214 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Mucea Ancuta Gabriela
215 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Mucea Andreea Maria
216 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Plesca Catalina Eufrozina
217 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Poleuca Maria
218 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Puha Reveca
219 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Puha Tabita
220 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Pursaga Floarea Eugenia
221 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Pursaga Ionel Cristi
222 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Pursaga Natalia
223 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Ripa Viorica
224 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Rotari Vasile
225 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Rusu Ana
226 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Rusu Gheorghe
227 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Stegaru Eva Ilenuta
228 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Sorodoc Ileana
229 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Topala Ionela Aurica
230 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Tarana Elena Lili
231 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Ungurean Maria
232 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Ursachi Nistor
233 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Ursachi Romica Nisturel
234 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Ursachi Toader
235 18.11.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutorul pentru incalzire cu combustibili solizi  Vicovan Maria
236 19.11.2021 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara
237 22.11.2021 privind avansarea in gradatia corespunzatoare transei de vechime  in munca a doamnei Crasnean Domnica Zinica
238 23.11.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea  familiei pentru Savu Doruta Ancuta
239 23.11.2021 privind acordarea  dreptului la stimulentul educational sub forma de tichete  sociale
240 24.11.2021 privind  modificarea  cuantumului alocatiei pentru sustinerea famileii  Cojocaru Iulian
241 24.11.2021 privind  modificarea cuantumului ajutorului social  privind modificarea numarului de ore  de lucrari de interes local Cojocaru Iulian
242 24.11.2021 privind numirea  curatorului Galan Maria Voichita  pentru minorele Galan Angela  si Galan Andreea  in vederea asistarii  si reprezentarea lor  pentru incheierea unui contract  de donatie  cu bunicii lor Galan Oltea si Galan Gheorghe
243 03.12.2021 privind  stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea cu combustibil solizi
244 03.12.2021 privind  stabilirea dreptului la ajutorul pentru energie electrica
245 03.12.2021 privind stabilirea  suplimentului pentru energie -noiembrie, pe tot parcursul anului
246 06.12.2021 privind alocarea  de sume defalcate  din TVA aprobate prin OUG nr. 122/2021 cu privire la rectificarea  bugetului de stat pe anul 2021
247 06.12.2021 privind neacordarea  stimulentului educational  sub forma de tichet
248 07.12.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta
249 07.12.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta
250 13.12.2021 privind  organizarea  si desfasurarea si desfasurarea inventarierii  patrimoniului pe anul 2021
251 14.12.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutor social  Ripa Viorica
252 14.12.2021 privind  stabilirea  la ajutorul pentru incalzire  -Macoveiciuc  Marioara
253 14.12.2021 privind  stabilirea  la ajutorul pentru incalzire  -Macoveiciuc  Marioara
254 15.12.2021 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinară
255 15.12.2021 privind revocarea dispozitiei nr. 249 din 7.12.2021
256 23.12.2021 privind acordarea unui ajutor de urrgenta
257 23.12.2021 privind stabilirea  dreptului la ajutor pentru incalzirea  locuintei
258 23.12.2021 privind stabilirea suplimentului  -decembrie
259 27.12.2021 modificarea  cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei – Cuciurean Anca
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support