Registru evidență proiecte HCL

   Nr.

crt

Titlul proiectului Initiator Nr. si data inregistrarii proiectului de hotarare Nr. si  data referatului de  aprobare
1 Proiect de hotarare privind  aprobarea concesionarii prin  licitatie publica a unor terenuri aflate in domeniul privat al comunei Bilca Primar 123/05.01.2021 121/05.01.2021
2. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat  al comunei Bilca a trei parcele de teren Primar 289/18.01.2021 126/15.01.2021
3 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari  de interes  local in comuna Bilca pentru anul 2021 Primar 243/13.01.2021 240/13.01.2021
4 Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali  din cadrul  Consiliului local  care vor face parte din comisia de evaluare a de evaluare a performantelor  profesionale  individuale ale secretarului Primar 230/11.01.2021 229/11.01.2021
5 Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Bilca, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava și împuternicirea  Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT comuna Bilca, Județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava Primar 245/13.01.2021 238/13.01.2021
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliului local al comunei Bilca Motrescu Otilia Luminita si Savu Corneliu -consilieri locali

 

361/19.01.2021 359/19.01.2021
7 Proiect de hotarare privind  alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunile  februarie, martie si aprilie 2021 Primar 321/18.01.2021 319/18.01.2021
8 Proiect de hotarare privind   aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei,precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama comunei Bilca, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava Primar 680/29.01.2021 672/29.01.2021
9 Proiect de hotarare privind  revocarea hcl nr. 1 din 29.01.2021 privind aprobarea concesionarii prin licitatie  publica, cu strigare  a unor parcele de teren  aflate in domeniul privat al comunei Bilca Primar 756/2.02.2021 754/2.02.2021
10 Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie  publica,   a unor parcele de teren  aflate in domeniul privat al comunei Bilca Primar 123/5.01.2021 121/5.01.2021
11 Proiect de hotarare aprobarea delegarii serviciului  public de salubrizare  in comuna Bilca Revocata prin HCL nr.16 din 24.03.2021 1115/19.02.2021 356/27.01.2021
12 Proiect de hotarare privind   atestarea  apartenentei  la  domeniul  privat  al comunei Bilca ,  judetul Suceava  a unei  parcele  de  teren Primar 1119/19.02.2021 1117/19.01.2021
13 Proiect de hotarare privind scutirea  de la plata amenzii contraventionale la suma de 10.000 leipentru domnul Sucevan Roman Primar 1111/19.02.2021 1110/19.02.2021
14 Proiect de hotarare privind  aprobarea consumului lunar de  combustibil  pentru tractorul  Farmtrac 9120 din dotarea primariei Primar 1824/18.03.2021 1706/16.03.2021
15 Proiect de hotarare privind   acordul de principiu in vederea  vanzarii prin licitatie publică a trei parcele de teren situate in  domeniul  privat  al comunei Bilca ,  judetul Suceava Coniac Corneliu- viceprimar 1837/18.03.2021 1833/18.03.2021
16 Proiect de hotarare privind modificarea  hotararii consiliului local nr. 11  din 26.02.2021 privind aprobarea  delegarii  serviciului  public de salubrizare in comuna Bilca Primar 1963/23.03.2021 1961/23.03.2021
17 Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 Primar 1890/22.03.2021 1891/22.03.2021
18 Proiect de hotarare privind  aprobarea numărului și a cuantumului  burselor școlare aferente  semestrului al II-lea al  anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat , la nivelul  comunei Bilca  , județul Suceava Primar 2540/14.04.2021 2535/14.04.2021
19 Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art.265 din Legea nr.207/2015 – Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare Primar 2678/21.04.2021 2675/21.04.2021
20 Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai , iunie si iulie  2021 Coniac Stefan -consilier local 3784/24.04.2021 3785/24.04.2021
21 Proiect de hotarare privind  constatarea încetării de drept a mandatului consilierului local PATRAS IONUT din cadrul Consiliului local al comunei Bilca, județul Suceava, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei Primar 3120/7.05.2021 3118/7.05.2021
22 Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a mandatului consilierului local NIGA NICUSOR din cadrul Consiliului local al comunei BILCA , județul Suceava, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a  lipsei nemotivate  de la 4 sedinte  ordinare a consiliului local  , desfasurate  pe durata a patru luni calendaristice Primar 3365/21.05.2021 3351/20.05.2021
23 Proiect de hotarare privind atestarea  apartenentei la  domeniul privat  a unei parcele de teren Primar 3366/21.05.2021 3352/21.05.2021
24 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli  pentru anul 2020 Primar 3795/21.05.2021 3778/21.05.2021
25 Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea  contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli  pentru trim. l 2021 Primar 3787/21.05.2021 3782/21.05.2021
26 Proiect de hotarare privind aprobarea decontarrii cheltuielilor  pentru naveta cadrelor didactice pentru lunile februarie si martie 2021 Primar 3791/24.05.2021 3789/24.05.2021
27 Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pe perioada 2021-2027 in comuna Bilca, judetul Suceava Primar 2678/24.05.2021 2673/24.05.2021
28 Proiect de hotarare privind  acordarea mandatului special Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să  declanșeze procedura  de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare Primar 3378/24.05.2021 3375/24.05.2021
29 Proiect de hotarare privind  aprobarea achiziționării unui soft Info Pay -servicii de plată electronică a impozitelor și taxelor locale , instalarea unui terminal de plată (POS) precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar Primar 3379/24.05.2021 3380/24.05.2021

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support