Legea nr. 52/2003

Legea nr. 52/2003 este legea care asigură transparența decizională la nivelul autorităților publice centrale și locale. Potrivit legii, proiectele de acte normative trebuie să fie în consultare publică cel puțin 10 zile înainte de a fi adoptate de Consiliul Local (în cazul hotărârilor de Consiliu Local) sau de Primar (în cazul dispozițiilor primarului cu caracter normativ – cele care se aplică unui număr nedeterminat de persoane).

Vă prezentăm textul Legii nr. 52/2003 este mai jos: