Hotărâri de Consiliu Local

Anul 2011 / Anul 2012 / Anul 2013 / Anul 2014 / Anul 2015 / Anul 2016 Anul 2017

                                                 Hotărâri ale Consiliului Local – anul 2019

H.C.L. Nr. 64 din 28.11.2019

H.C.L. Nr. 63 din 28.11.2019

H.C.L. Nr. 62 din 28.11.2019

H.C.L. Nr. 61 din 28.11.2019

H.C.L. Nr. 60 din 28.11.2019

H.C.L. Nr. 59 din 28.11.2019 (II)

H.C.L. Nr. 59 din 28.11.2019

H.C.L. Nr. 58 din 30.10.2019

H.C.L. Nr. 57 din 30.10.2019

H.C.L. Nr. 56 din 30.10.2019

H.C.L. Nr. 55 din 30.10.2019

H.C.L. Nr. 54 din 30.10.2019

H.C.L. Nr. 53 din 30.10.2019

H.C.L. Nr. 52 din 30.10.2019

H.C.L. Nr. 51 din 30.10.2019

H.C.L. Nr. 50 din 30.09.2019

H.C.L. Nr. 49 din 30.09.2019

H.C.L. Nr. 48 din 30.09.2019

H.C.L. Nr. 47 din 30.09.2019

H.C.L. Nr. 46 din 30.08.2019

H.C.L. Nr. 45 din 30.08.2019

H.C.L. Nr. 44 din 30.08.2019

H.C.L. Nr. 43 din 30.08.2019

H.C.L. Nr. 42 din 30.07.2019

H.C.L. Nr. 41 din 30.07.2019

H.C.L. Nr. 40 din 30.07.2019

H.C.L. Nr. 39 din 30.07.2019

H.C.L. Nr. 38 din 30.07.2019

H.C.L. Nr. 37 din 30.07.2019

H.C.L. Nr. 36 din 30.07.2019

H.C.L. Nr. 35 din 30.07.2019

H.C.L. Nr. 34 din 28.06.2019

H.C.L. Nr. 33 din 28.06.2019

H.C.L. Nr. 32 din 28.06.2019

H.C.L. Nr. 31 din 28.06.2019

H.C.L. Nr. 30 din 28.06.2019

H.C.L. Nr. 29 din 28.06.2019

H.C.L. Nr. 28 din 30.05.2019

H.C.L. Nr. 27 din 30.05.2019

H.C.L. Nr. 26 din 30.05.2019

H.C.L. Nr. 25 din 30.05.2019

H.C.L. Nr. 24 din 30.05.2019

H.C.L. Nr. 23 din 30.05.2019

H.C.L. Nr. 22 din 30.05.2019

H.C.L. Nr. 21 din 05.04.2019

H.C.L. Nr. 20 din 05.04.2019

H.C.L. Nr. 19 din 05.04.2019

H.C.L. Nr. 18 din 29.03.2019

H.C.L. Nr. 17 din 29.03.2019

H.C.L. Nr. 16 din 29.03.2019

H.C.L. Nr. 15 din 29.03.2019

H.C.L. Nr. 14 din 29.03.2019

H.C.L. Nr. 13 din 29.03.2019

H.C.L. Nr. 12 din 29.03.2019

H.C.L. Nr. 11 din 27.02.2019

H.C.L. Nr. 10 din 27.02.2019

H.C.L. Nr. 9 din 27.02.2019

H.C.L. Nr. 8 din 27.02.2019

H.C.L. Nr. 7 din 27.02.2019

H.C.L. Nr. 6 din 27.02.2019

H.C.L. Nr. 5 din 27.02.2019

H.C.L. Nr. 4 din 31.01.2019

H.C.L. Nr. 3 din 31.01.2019

H.C.L. Nr. 2 din 31.01.2019

H.C.L. Nr. 1 din 08.01.2019

Hotărâri ale Consiliului Local – anul 2018

H.C.L. Nr. 84 din 19.12.2018

H.C.L. Nr. 83 din 19.12.2018

Anexe la H.C.L. Nr. 82 din 19.12.2018

H.C.L. Nr. 82 din 19.12.2018

H.C.L. Nr. 81 din 19.12.2018

H.C.L. Nr. 80 din 19.12.2018

H.C.L. Nr. 79 din 19.12.2018

H.C.L. Nr. 78 din 19.12.2018

H.C.L. Nr. 77 din 29.11.2018

H.C.L. Nr. 76 din 29.11.2018

H.C.L. Nr. 75 din 29.11.2018

H.C.L. Nr. 74 din 29.11.2018

H.C.L. Nr. 73 din 29.11.2018

H.C.L. Nr. 72 din 29.11.2018

H.C.L. Nr. 71 din 29.11.2018

H.C.L. Nr. 70 din 29.11.2018

H.C.L. Nr. 69 din 14.11.2018

H.C.L. Nr. 68 din 14.11.2018

H.C.L. Nr. 67 din 14.11.2018

H.C.L. Nr. 66 din 14.11.2018

H.C.L. Nr. 65 din 31.10.2018

H.C.L. Nr. 64 din 31.10.2018

H.C.L. Nr. 63 din 31.10.2018

H.C.L. Nr. 62 din 31.10.2018

H.C.L. Nr. 61 din 31.10.2018

H.C.L. Nr. 60 din 31.10.2018

H.C.L. Nr. 59 din 31.10.2018

H.C.L. Nr. 58 din 28.09.2018

H.C.L. Nr. 57 din 28.09.2018

H.C.L. Nr. 56 din 28.09.2018

H.C.L. Nr. 55 din 28.09.2018

H.C.L. Nr. 54 din 28.09.2018

H.C.L. Nr. 53 din 28.09.2018

H.C.L. Nr. 52 din 28.09.2018

H.C.L. Nr. 51 din 29.08.2018

H.C.L. Nr. 50 din 29.08.2018 partea III

H.C.L. Nr. 50 din 29.08.2018 partea II

H.C.L. Nr. 50 din 29.08.2018 partea I

H.C.L. Nr. 49 din 29.08.2018

H.C.L. Nr. 48 din 29.08.2018

H.C.L. Nr. 47 din 29.08.2018

H.C.L. Nr. 46 din 25.07.2018

H.C.L. Nr. 45 din 25.07.2018

H.C.L. Nr. 44 din 25.07.2018

H.C.L. Nr. 43 din 25.07.2018

H.C.L. Nr. 42 din 25.07.2018

H.C.L. Nr. 41 din 25.07.2018

H.C.L. Nr. 40 din 25.07.2018

H.C.L. Nr. 39 din 25.07.2018

H.C.L. Nr. 38 din 25.07.2018

H.C.L. Nr. 37 din 25.07.2018

H.C.L. Nr. 36 din 25.07.2018

H.C.L. Nr. 35 din 29.06.2018

H.C.L. Nr. 34 din 29.06.2018

H.C.L. Nr. 33 din 29.06.2018

H.C.L. Nr. 32 din 29.06.2018

H.C.L. Nr. 31 din 29.06.2018

H.C.L. Nr. 30 din 30.05.2018

H.C.L. Nr. 29 din 30.05.2018

H.C.L. Nr. 28 din 30.05.2018

H.C.L. Nr. 27 din 30.05.2018

H.C.L. Nr. 26 din 30.05.2018

H.C.L. Nr. 25 din 30.05.2018

H.C.L. Nr. 24 din 30.05.2018

H.C.L. Nr. 23 din 27.04.2018

H.C.L. Nr. 22 din 27.04.2018

H.C.L. Nr. 21 din 27.04.2018

H.C.L. Nr. 20 din 27.04.2018

H.C.L. Nr. 19 din 30.03.2018

H.C.L. Nr. 18 din 30.03.2018

H.C.L. Nr. 17 din 30.03.2018

H.C.L. Nr. 16 din 30.03.2018

H.C.L. Nr. 15 din 30.03.2018

H.C.L. Nr. 14 din 30.03.2018

H.C.L. Nr. 13 din 30.03.2018

H.C.L. Nr. 12 din 15.02.2018

H.C.L. Nr. 11 din 15.02.2018

H.C.L. Nr. 10 din 15.02.2018

H.C.L. Nr. 9 din 15.02.2018

H.C.L. Nr. 8 din 31.01.2018

H.C.L. Nr. 7 din 31.01.2018

H.C.L. Nr. 6 din 31.01.2018

H.C.L. Nr. 5 din 31.01.2018

H.C.L. Nr. 4 din 31.01.2018

H.C.L. Nr. 3 din 31.01.2018

H.C.L. Nr. 2 din 31.01.2018

H.C.L. Nr. 1 din 31.01.2018